Tegemoetkomingen bij hinder door wegenwerken


Wat bij hinder wegens wegenswerken: tegemoetkomingen en andere maatregelen om de overlast te beperken of te compenseren
Webinar Wetgeving en administratie 220539
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na dit compacte webinar kreeg de deelnemer alle basis know-how mee omtrent de regelgeving en de tegemoetkomingen bij hinder door wegenwerken naargelang de diverse situaties.

Omschrijving

In dit webinar focussen we op het management en de tegemoetkoming bij hinder tijdens wegenwerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De betrokkenen kunnen uit zeer diverse hoek komen:

 • Ambtenaren van lokale besturen, diensten omgeving, milieu, mobiliteit, communicatie, lokale economie
 • Vlaamse overheidsambtenaren: Departement omgeving, AWV, Vlaamse Waterweg
 • Maar zeker ook lokale handelaars en ondernemers
 • Bouwaannemers en studiebureau's

Iedereen is welkom aangezien samenwerking/communicatie tussen alle actoren noodzakelijk is.

Methodologie

In Merelbeke vonden de voorbije jaren een aantal grote werken plaats (Gaversesteenweg, Bergwijkbrug, Hundelgemsesteenweg, kernvernieuwing Bottelare, …) waardoor heel wat ervaring/kennis werd vergaard. Na een korte uiteenzetting van de wetgeving wordt aan de hand van een aantal concrete casussen de theorie omgezet in de praktijk.

Programma

Relevante regelgeving

 • De relevante wetgeving:
  • Verordening EU nr. 1407/2013 dd. 18.12.13 van de EC
  • Decreet Hinderpremie Vlaamse Overheid dd. 06.09.16 (in werking 01.07.17)
  • Besluit Vlaamse Regering dd. 20.06.17 (in werking 01.07.17)
 • Een omschrijving van het begrippenkader:
  • Welke mate van hinder?
  • Wanneer mogelijkheid tot tegemoetkoming of premie?
  • Wanneer is er geen toepassing van de wetgeving?

Praktische tools bij hinder

 • Begeleiding door de ambtenaar lokale economie indien problemen bij het aanvragen van de premie (steeds digitaal).
 • Meer dan enkel aanvragen premie:
  • Hoe tracht de gemeente de hinder zoveel als mogelijk te beperken voor handelaren (en burgers) op haar grondgebied?
  • Hoe oplossen en milderen: grote werken gebeuren samen met of door Vlaamse Overheid (Departement omgeving, AWV, Vlaamse Waterweg, …). Gemeenten zijn niet (steeds) meester over timing e.d.m. maar zijn wel verantwoordelijk voor de mobiliteit.
 • Faciliteren van voorafgaandelijk overleg tussen gemeente, handelaren, Vlaamse Overheid, ontwerper, aannemer:
  • Participatie: in welke mate?
  • Aanstellen studieburo indien noodzakelijk
  • Blijvend opvolgen en bijsturen waar mogelijk
  • Nazorg
 • Interne opvolging binnen de gemeentelijke organisatie (diensten mobiliteit, openbare werken, lokale economie, communicatie, …): hoe communicatie optimaliseren?

Tim De Keukelaere kan feilloos de regelgeving aan de praktijk koppelen vanuit zijn ervaring als advocaat aan de Gentse Balie sinds 2003 en schepen Lokale economie en markten van de gemeente Merelbeke sedert 2013.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.