Subsidies voor de ouderenzorg of thuiszorg: efficiënt inspelen op bestaande en toekomstige subsidiekansen op maat van uw organisatie

Mixed Klassikaal Financieel Beleid 200448

Introductie

Het hedendaagse subsidielandschap is erg versnipperd en complex en voor vele organisaties en actoren in de ouderenzorg is het dan ook moeilijk om door het bos de bomen nog te kunnen zien. Het is daarom ook niet onlogisch dat de meeste organisaties binnen die sector nog reële en mooie subsidiekansen laten liggen.

Deze opleiding richt zich specifiek op de thuis- en ouderenzorg en geeft een concrete en praktijkgerichte inleiding op het Europese, federale en regionale subsidielandschap, op maat van organisaties uit die brede sector. We schetsen een globaal beeld van verschillende mogelijke subsidiebronnen en -procedures en focussen daarbij uitgebreid en specifiek op die mogelijkheden die relevant zijn voor de sector en het werkveld van de ouderenzorg.

Cursisten kunnen na deze opleiding makkelijker subsidiekansen detecteren, sneller inspelen op diverse subsidiebronnen en subsidiedossiers met een hogere slaagkans opmaken. We reiken daarbij een aantal makkelijke en bruikbare handvaten, criteria en tips aan die uw zoektocht versnellen en vergemakkelijken en uw succesratio aanzienlijk kunnen verhogen. Deze opleiding eindigt bovendien  met een interactief en leerrijk 'intervisietraject op maat' waarbij de deelnemers samen en met behulp van de lesgever nadenken over financieringsmogelijkheden en subsidiekansen voor hun interne projecten en werking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is specifiek opgebouwd rond en gefocust op de ouderenzorg. Deze opleiding richt zich dan ook specifiek naar alle actoren binnen die sector (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra , lokale dienstencentra, …). Ook voor thuiszorgorganisaties kan deze opleiding nuttig zijn.

Medewerkers, leidinggevenden of beleidsverantwoordelijken van organisaties actief in de ouderenzorg die meer willen te weten komen over de bestaande en toekomstige subsidiekansen voor hun organisatie, doelgroepen en projecten zijn hier aan het juiste adres.

Bent u bezig met de voorbereiding of uitvoering van één of meerdere projecten waarvan u vermoedt dat het in aanmerking zou kunnen komen voor subsidies, maar weet u niet waar te zoeken? Of wilt u eens een duidelijk overzicht van alle subsidie- en financieringskansen die uw organisatie mogelijk links laat liggen? Dan is deze opleiding iets voor u ...  Enige voorkennis van het subsidielandschap is niet vereist.

Met het oog op een efficiëntie leerervaring en om maximaal op maat te werken laten wij maximaal 6 deelnemers toe tot deze opleiding.

Programma

DAGDEEL 1 - SUBSIDIES IN DE OUDERENZORG - ALGEMEEN

KENNISMAKING & INTRODUCTIE

 • Doelstellingen en programma training
 • Overzicht van het globale subsidielandschap (vanuit het perspectief van de ouderenzorg)
 • Subsidies in de praktijk: sprekende illustraties en projectvoorbeelden uit de ouderenzorg

SUBSIDIEMANAGEMENT IN UW ORGANISATIE

 • Een subsidiezoektocht binnen de ouderenzorg: hoe begin ik daaraan?
 • Subsidiebeheer: een geïntegreerd proces van aanvraag tot rapportering
 • Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en trics

DAGDEEL 2 – SUBSIDIES IN DE OUDERENZORG – POTENTIËLE SUBSIDIEKANALEN

FEDERALE, REGIONALE, LOKALE, ... SUBSIDIES en FINANCIERINGSBRONNEN

 • Thematisch overzicht van de diverse mogelijkheden voor uw organisatie
 • Reglementering: (co)financiering, rapporteringen, ...
 • Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en tricks
 • Een voorbeeld uit de praktijk van de ouderenzorg: een organisatie uit de ouderenzorg licht haar subsidietrajecten en interne subsidiebeheer verder toe

EUROPESE SUBSIDIES

 • Nieuwe programmaperiode 2021 – 2027: nieuwe subsidiekansen voor de ouderenzorg
 • Thematisch overzicht opportuniteiten EU-subsidies voor de ouderenzorg
 • Haalbaarheidsanalyse en kosten-batenanalyse: een noodzakelijke stap
 • Reglementering: (co)financiering, partnerschappen, disseminatie, ...
 • Een overzicht van Europese subsidietools: zoekmotoren, partnernetwerken, subsidie-agentschappen, ...
 • Een voorbeeld uit de praktijk

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 05/06/2023 09:00 12:00
maandag 05/06/2023 13:00 16:00
donderdag 22/06/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies. Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en was hij tot voor kort directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector. In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht zijn. Glenn begeleidde de voorbije jaren diverse actoren uit de ouderenzorg bij hun subsidiezoektocht en kent in die zin deze sector en relevante subsidiekansen ondertussen uitstekend.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.