Salduz - wetgeving: praktische update politie en beëdigde tolken

Opleiding Wetgeving en administratie 111168

Introductie

Wat betekent de Salduz-regelgeving en -rechtspraak praktisch en juridisch voor de tolken, de politie en de andere gerechtelijke diensten?

Omschrijving

In deze opleiding wordt duidelijk hoe de procedure praktisch in zijn werk gaat, voor welke valkuilen men aandacht moet hebben en op welke manier de rechtbank ten gronde de salduz-procedure beoordeelt, alsook omgaat met problemen en/of onregelmatigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van de politie, gerechtelijke diensten en de beëdigde tolken.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op:

 • Duiding: elke verdachte heeft het rechtop bijstand van een advocaat en dit vanaf het eerste politieverhoor
 • Achtergrond en bedoeling van de wetgeving
 • Stand van zaken:
  • Actualiteit: overzicht van de actuele stand van zaken in de regelgeving en de rechtspraak
 • Toepassing van de wet door de rechtbanken en de praktijk
  • Verloop van de procedure
  • De rol van de onderscheiden actoren (permanentiedienst, tolk, advocaat, ondervrager)
  • Pijnpunten en valkuilen
  • Ervaringen en aandachtspunten vanuit het oogpunt van een advocaat
  • Verschillen tussen de Vlaamse en Brusselse politiezones en gerechtelijke arrondissementen
 • Praktische problemen bij de toepassing van de wet
  • Vaak voorkomende problemen
  • Hoe omgaan met problemen en onregelmatigheden?

Mr. Jasper Bolle is advocaat. Sedert de inwerkingtreding van de Salduz-wetgeving op 1 januari 2012 heeft de docent bijstand verstrekt in honderden dossiers en dit zowel voor de lokale politie, de gerechtelijke politie, de Onderzoeksrechter en de Jeugdrechter. Deze bijstand werd verstrekt in zowat alle gerechtelijke arrondissementen in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast wordt de docent ook regelmatig aangesteld als gerechtelijk mandataris.