Salduz - wetgeving: praktische update politie en beëdigde tolken


Salduz in de praktijk voor politie, tolken en gerechtelijke diensten
Opleiding Wetgeving en administratie 111168

Introductie

Wat betekent de Salduz-regelgeving en -rechtspraak praktisch en juridisch voor de tolken, de politie en de andere gerechtelijke diensten?

Omschrijving

In deze opleiding wordt duidelijk hoe de procedure praktisch in zijn werk gaat, voor welke valkuilen men aandacht moet hebben en op welke manier de rechtbank ten gronde de Salduz-procedure beoordeelt, alsook omgaat met problemen en/of onregelmatigheden.

In deze opleiding leert u het wettelijk kader kennen waarbinnen elke actor ‘Salduz’ kan invulllen.

U kan het beste uit alle actoren halen door optimaal te informeren en te anticiperen op problemen.

U komt te weten hoe u valkuilen (zoals een getuige die plots wordt ondervraagd als verdachte) kan vermijden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van de politie, gerechtelijke diensten en de beëdigde tolken.

Programma

Het leerprogramma van deze opleiding is als volgt ingedeeld:

1. Korte voorstelling

2. Ontstaan Salduz-wetgeving

 • Internationaal kader
 • Belgisch kader – toepassingen in België
 • Creëert Europa (rechts)onzekerheid?

3. Wetgevende bepalingen uitgelegd

Terminologie (bv. verdachte, verhoor, vrijheid van komen en gaan, recht op een eerlijk proces,…)

 • Verschillende categorieën aan de hand van de ‘Salduz-trap’
 • Bespreking per categorie
 • Categorie 1
 • Categorie 2
 • Categorie 3
 • Categorie 4
 • Betekenis van Salduz voor minderjarigen
 • Meer dan enkel bijstaan bij een verhoor

4. Valkuilen en remedies

 • Aantal voorbeelden
 • Oplossingen? Dossierkennis en kennis van de wet

5. Gevolgen indien de wet niet wordt nageleefd

6. Wat brengt de toekomst?

7. Uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/06/2020 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Mr. Sarah Leysen is advocaat. Sedert de inwerkingtreding van de Salduz-wetgeving op 1 januari 2012 heeft de docent bijstand verstrekt in vele dossiers en dit zowel voor de lokale politie, de gerechtelijke politie, de Onderzoeksrechter als de Jeugdrechter.