Recht op Pro Deo? Juridische tweedelijnsbijstand grondig toegelicht


Pro Deo rechtsbijstand in België, voor mensen met een laag inkomen.
Webinar Wetgeving en administratie 210320

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent u in detail de mogelijkheden en vastgelegde regels omtrent de juridische tweedelijnsbijstand - alias Pro Deo

Omschrijving

De woorden 'Pro Deo' klinken bekend in de oren.

Technisch gezien, spreken  we het over juridische tweedelijnsbijstand.

En meestal weten we dan wel dat vooral mensen met weinig financiële mogelijkheden hiervan gebruik kunnen maken als ze nood hebben aan een advocaat om zich voor de rechtbank te laten bijstaan.

Maar wat houdt deze mogelijkheid nu gedetailleerd in voor de betrokkenen? En wie komt al of niet in aanmerking ? In deze webinar krijgt u alle informatie en heeft u de kans om vragen te stellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is voor iedereen die werkt met mensen die moeten rond komen met een klein inkomen.

We denken hier in de eerste plaats aan de sociaal agogische werkers van OCMW's, CAW's en aanverwante hulpverlenende diensten.

Maar zeker ook de sociale medewerkers van de politie, de ziekenhuizen, vzw's met een sociaal oogmerk, enz. kunnen geïnteresseerd zijn om de 'Pro Deo'-mogelijkheid en regels daarrond grondig te leren kennen.  

Methodologie

Dit is een webinar met focus op kennisoverdracht, maar de deelnemers krijgen zeker ook de kans om vragen te stellen aan de docente.

Programma

Deze vorming behandelt de volgende leeritems:

Inhoudelijk:

  • Wat is juridische tweedelijnsbijstand (korte historiek)?
  • Wat is het verschil met juridische eerstelijnsbijstand?
  • Wat is het verschil met kosteloze rechtsbijstand?

Gebruiksklare toelichting:

  • Hebt u of uw cliënt recht op een pro deo advocaat?
  • Wat zijn de verschillende categorieën rechthebbenden: volledig of gedeeltelijk recht
  • Hoe zoek ik dit op? Welke documenten zijn er nodig?
  • Hoe vraag ik 'Pro Deo' aan? Waar doe ik dat?
  • Zijn er verschillen per Balie?
  • Kan men wisselen van advocaat?
  • Kan ik een juridische tweedelijnsbijstand krijgen in het buitenland?

Actuele rechtspraak

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.