Recht op Pro Deo? Juridische tweedelijnsbijstand grondig toegelicht


Pro Deo rechtsbijstand voor hulpbehoevenden in België.
Webinar Wetgeving en administratie 210320

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het ultieme leerdoel van deze vorming is het in detail leren kennen van de mogelijkheden en de vastgelegde regels omtrent 'Pro Deo', juridische tweedelijnsbijstand.

Omschrijving

Iedereen kent de woorden 'Pro Deo'.

Meer technisch hebben we het over juridische tweedelijnsbijstand.

En elkeen weet wel dat minder bedeelden in onze maatschappij hiervan gebruik kunnen maken wanneer zijzelf geen verdediging door een expert kunnen bekostigen.

Maar wat houdt deze mogelijkheid nu gedetailleerd in voor de betrokkenen?

Alles wordt verduidelijkt in dit webinar.   

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vele functiegroepen in onze maatschappelijke dienstverlening worden geconfronteerd met hulpbehoevende mensen die zelf niet kunnen instaan voor de bekostiging van hun juridische bijstand conform onze wetgeving en jurisprudentie. Hun kennis omtrent de juridische tweedelijnsbijstand is niet altijd volledig.

We denken hier in de eerste plaats aan de sociaal agogische werkers van OCMW's, CAW's en aanverwante hulpverlenende diensten.

Maar zeker ook de sociale medewerkers van de politie, de ziekenhuizen, vzw's met een sociaal oogmerk, enz. kunnen geïnteresseerd zijn om de 'Pro Deo'-mogelijkheid en regels daarrond grondig te leren kennen.  

Methodologie

De leermethode is een webinar met focus op kennisoverdracht, maar waar de deelnemers zeker ook de kans krijgen op vraag en antwoord naar de docente toe.

Programma

Deze vorming behandelt de volgende leeritems:

Inhoudelijk:

  • Wat is juridische tweedelijnsbijstand (korte historiek)?
  • Wat is het verschil met juridische eerstelijnsbijstand?
  • Wat is het verschil met kosteloze rechtsbijstand?

Gebruiksklare toelichting:

  • Hebt u of uw cliënt recht op een pro deo advocaat?
  • Wat zijn de verschillende categorieën rechthebbenden: volledig of gedeeltelijk recht
  • Hoe zoek ik dit op? Welke documenten zijn er nodig?
  • Hoe vraag ik 'Pro Deo' aan? Waar doe ik dat?
  • Zijn er verschillen per Balie?
  • Kan men wisselen van advocaat?
  • Kan ik een juridische tweedelijnsbijstand krijgen in het buitenland?

Actuele rechtspraak

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.