Praktijkopleiding e-tendering door Escala in opdracht van de Vlaamse overheid - gratis

Opleiding Wetgeving en administratie 170480

Introductie

E-tendering wordt verplicht

Vanaf 18 oktober 2018 moet u als aanbestedende overheid voor Europees gepubliceerde opdrachten alle offertes elektronisch aanvaarden via e-tendering. Voor aankoopcentrales trad dit zelfs reeds in werking vanaf 18 oktober 2017. Behoudens in uitzonderlijke gevallen kan u vanaf dan geen papieren offertes meer ontvangen. Vanaf 1 januari 2020 is elektronisch tenders aanvaarden zelfs verplicht voor alle opdrachten (met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

E-tendering is een absolute opportuniteit

De Vlaamse overheid ontvangt 95% van haar offertes elektronisch. Op dit moment wordt slechts bij 40% van door lokale overheden gepubliceerde overheidsopdrachten e-tendering toegestaan. Vele bedrijven wachten op deze mogelijkheid om elektronisch offertes in te dienen. Er blijft dus nog een grote opportuniteit.

E-tendering vereenvoudigt

Zoals in de opleiding wordt getoond, is e-tendering een vereenvoudiging voor u als aanbestedende overheid.

Bovendien is het een milieubewuste procedure.

De verplichting, de opportuniteiten en de vereenvoudiging maken dat dit het uitgelezen moment is om naar e-tendering over te schakelen.

Deze gratis opleidingen die u worden aangeboden door Escala, in opdracht van de Vlaamse overheid, zijn hiervoor de ideale opstap.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Steden en gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, politiezones, provincies, autonome provinciebedrijven, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en andere organisaties onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten.

Vallen niet onder de doelgroep: entiteiten van regionale en federale overheden, profitsector.

Bijkomende info

Deelname aan deze opleiding is gratis.

Plaatsen zijn beperkt tot 15 per sessie. Maximum 2 deelnemers per organisatie.

Het gebruik van de eigen werklaptop voor deze opleiding is mogelijk. U krijgt voorafgaand instructies hoe deze gebruiksklaar te maken.

Na inschrijving ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Dit betekent nog niet dat u ingeschreven bent. Daarvan ontvangt u bevestiging circa één week na de inschrijving.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, heeft de Vlaamse overheid als opdrachtgever de mogelijkheid om de opleiding tot 10 dagen voor aanvangsdatum te annuleren.

Methodologie

In deze opleiding ligt de nadruk niet op de juridische invalshoek van de wet overheidsopdrachten, maar op de praktische organisatie van e-tendering: met welke valkuilen moet ik rekening houden en hoe los ik dit op?

2017-480-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg

Programma

Kader e-tendering

 • Situering en doelstelling, voordelen, wettelijk kader (wat is nieuw sinds 30/6/2017)
 • Voorwaarden, technische vereisten, budgettaire behoeften voor de opstart van de werking met e-procurement
 • Beknopte uitleg over de website, modules,e-awarding, handleiding, helpdesk
 • Voorwaarden en aanpak correcte opening

Profielen in de demo-omgeving in het gebruikersbeheer van e-procurement - uitleg over de rollen: wie in uw organisatie kan openen en welke rollen geven we aan hen

E-tendering: stapsgewijze uitleg en hands-on begeleide exploratie van het e-platform langs overheidszijde aan de hand van een voorbeeld

 • Link met e-notification
 • Aandachtspunten softwarematig; installatie correcte tools
 • Digitaal platform vragen en antwoorden: belang en praktische aanpak
 • Activering van e-tendering na publicatie

Demo hoe een onderneming een elektronische offerte indient

 • Overzicht van de procedure om tot een goed begrip te komen
 • FAQ betreffende e-tendering langs ondernemerszijde waarmee u als AO geconfronteerd kan worden

E-tendering: hands-on oefenen

 • Het beveiligd openen van ingediende kandidaatstellingen en offertes op de elektronische opening
 • Een elektronisch PV van opening genereren, ondertekenen en publiceren
 • Overlopen van het logboek en downloaden van de offertes naar de eigen harde schijf of het netwerk van de entiteit
 • Validatie handtekening deelnemers

Naar de praktijk

 • Goede praktijken & tips, aandachtspunten & valkuilen
 • Problemen met het e-platform / onbeschikbaarheid
 • Aan de slag met e-tendering in uw organisatie:
  • Wie betrekken?
  • Welke nieuwe processen/automatismen introduceren, welke processen wijzigen?
 • Vragen & antwoorden

Opgepast: deze opleiding betreft het luik e-tendering (offertes via het e-platform ontvangen en behandelen). Heeft u nog geen kennis van het (voorafgaande) luik e-notification (een overheidsopdracht publiceren via het my.publicprocurement.be) dan verwijzen we u graag naar een opleiding e-procurement. Indien u gebruik maakt van 3P kan u meteen aansluiten bij deze opleiding e-tendering.