Ondersteuning (inter)gemeentelijk cultuurbeleid: kunstenaarsstatuut en -vergoedingen


Kunstenaarsstatuten. Ondersteuning aan lokale besturen ten bate van kunstenaars.
Webinar Wetgeving en administratie 210574

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar heeft u een diepgravender inzicht in:

De specifieke juridische context waarin kunstenaars werken in België.

Lokale besturen kunnen kunstenaars en cultuurwerkers op een correcte manier vergoeden.

De collectieve verantwoordelijkheid van de waardering van kunstenaar en cultuurwerker. Tijdens deze infosessie zal Cultuurloket het belang uitleggen van een eerlijke verloning.

Omschrijving

Lokale besturen en intercommunale organisaties zijn steeds meer betrokken partij bij het organiseren van culturele evenementen met inbreng van kunstenaars.

Het nut voor lokale besturen van deze opleiding is dat zij een grondiger inzicht kunnen verwerven in de specifieke context waarin kunstenaars werken in België. Door dit webinar te volgen kunnen lokale besturen kunstenaars en cultuurwerkers op een correcte manier vergoeden voor de prestaties die ze leveren. Vanuit eender welke organisatie (zij het een onderneming, zij het een lokaal bestuur) hebben we een collectieve verantwoordelijkheid als het over de waardering van werk gaat. Dit geldt ook voor de cultuurwerker. Tijdens deze infosessie zal Cultuurloket dus ook het belang uitleggen van een eerlijke verloning.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep voor dit webinar zijn de lokale besturen (cultuurfunctionarissen, diensthoofden cultuur) en aanverwante intergemeentelijke samenwerkingen.

Andere geïnteresseerden uit de culturele sector zijn natuurlijk evenzeer welkom.

Methodologie

De docente hanteert een gemixte lesmethode van kennisoverdracht, cases aanhalen en interactie met de deelnemers.

Programma

  • Sociale zekerheid in België
  • Werken als zelfstandige of werknemer in een professionele context
  • Waar situeert het kunstenaarsstatuut zich
  • Hoe omgaan met de amateurkunsten: kvr en vrijwilliger
  • Vergoeding aangevuld met auteursrechten
  • Hoe kan je fair pay of fair practice toepassen
  • Welke wijzigingen zijn er op komst (kunstenaarsstatuut, akv)

Marie-Louise Reedijk, Cultuurloket, ondersteunt mensen en organisaties uit de culturele en de socioculturele sector omtrent juridische kwesties rond hun professionele praktijk. Marie-Louise heeft zich de afgelopen jaren verdiept in fair practices, goed bestuur en het kunstenaarsstatuut.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.