On Demand Nieuw goederenrecht: burenrelaties (module 4)


Alle wetswijzigingen aan het nieuwe goederenrecht grondig toegelicht.
Webinar on demand Wetgeving en administratie 220048

Introductie

Escala biedt u via haar on demands de mogelijkheid om onmiddellijk toegang te krijgen tot de informatie die u nodig heeft en dit op uw gewenst tempo door te nemen. Via deze on demand webinar kunt u terugkijken op de zeer gesmaakte online opleiding die dhr. Danny Deschepper, vrederechter, verzorgd heeft in januari 2022 (zie reviews).

Deze on demand is zo ingedeeld dat u meteen gericht het topic kunt selecteren waar u nood aan heeft. Relevante vragen die inhoudelijk bijdragen werden ook behouden in de opname.

U krijgt gedurende 2 maanden na aankoop toegang tot de inhoud. Zo heeft u ruim de tijd om alles door te nemen en desgewenst te hernemen. Naast de gemonteerde en bijgewerkte opnames van de sessie heeft u ook toegang tot de uitgebreide slides bij de opleiding die downloadbaar zijn. Bovendien is de docent ook beschikbaar voor vragen. Tot 2 maanden na aankoop kunt u deze via tine@escala.be bezorgen en worden deze eerstdaags beantwoord.

Deze on demand learning aankopen en opstarten doet u onderaan via de knop 'Schrijf in'.

Omschrijving

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd.

Deze nieuwe wetgeving trad in werking op 1 september 2021.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

133 deelnemers mochten we reeds verwelkom in de 4 reeksen die reeds georganiseerd werden van deze opleiding (2020-2022).

De evaluaties schommelen tussen de 85,55% en 92,94%. De goede mix tussen regels en praktijk vanuit de ervaring van de docent wordt dus zeer gewaardeerd.

Deelnemers uit volgende sectoren:

 • steden en gemeenten, stadsontwikkelingsbedrijven, intercommunales, AGB's
 • provincies, POM's
 • regie der gebouwen, gewestelijke overheidsdiensten
 • nutsmaatschappijen, vervoersmaatschappijen
 • zorginstellingen, onderwijskoepels en -instellingen
 • politie
 • advocaten
 • landmeters en studiebureaus

Landmeters erkend voor 1/2e van de uren.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, gaf deze opleiding met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten en de zeer praktische toepassing ervan aan de hand van tientallen voorbeelden die het concreet maken.

Programma

In het nieuwe boek goederenrecht werd een volledig nieuw hoofdstuk ingevoegd over 'burenrelaties'. Het is dit hoofdstuk dat integraal wordt behandeld op dag 4.   

Deze opleiding kan apart gevolgd worden maar het is aangeraden om voorafgaand 'module 1 Nieuw goederenrecht: algemene inleiding' te volgen.

Module 4

1. Burenhinder

a. Burenhinder ingevolge fout of nalatigheid

b. Foutloze burenhinder

c. Actiemogelijkheden: bemiddeling, verzoening of proces

2. Gemene afsluiting (mandeligheid)

3. Erfdienstbaarheden

a. Algemene bepalingen

b. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen (conventionele erfdienstbaarheden)

c. Wettelijke erfdienstbaarheden

i.   Water

ii.  Afstanden (lichten en uitzichten, beplantingen)

iii. Ingeslotenheid (recht van uitweg)

Deze opleiding is een onderdeel in de reeks over het nieuwe goederenrecht:

Schrijf in voor alle opleidingsonderdelen aan gereduceerd tarief!

Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (module 1-4)

Na bestelling krijgt u gedurende 2 maanden toegang tot de opleiding en de documentatie.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelname andere dan de publieke sector of vzw's (studiebureaus, vrije beroepers, landmeters, advocaten, ...):

 • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een on demand module van 3 uur
 • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een on demand module van 6 uur
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.