Nieuw verbintenissenrecht: inleiding en algemeen regime van de verbintenis (module 1)


Het nieuwe verbintenissenrecht en zijn historiek heeft geen geheimen meer voor u.
Webinar Wetgeving en administratie 210461
NIEUW

Introductie

De boeken 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek werden alvast goedgekeurd.

Het nieuwe verbintenissenrecht komt er dus aan tegen voorjaar 2023 (algemene verwachting).

De totaalopleiding telt 2 modules. De basis, Module 1, voor niet-juristen, waarover het hier gaat, kan apart gevolgd worden.

Voor niet-juristen die niet vertrouwd zijn met contracten is het wel vereist eerst module 1 te volgen voorafgaand aan de juristenmodule 2.

Via deze aankondiging kunt u inschrijven in module 1.

Via deze link kunt u inschrijven in module 2.

Via deze link kan u met korting inschrijven in beide modules.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het nieuwe verbintenissenrecht en zijn historiek heeft geen geheimen meer voor u.

Omschrijving

Het nieuwe verbintenissenrecht wordt spoedig een feit.

Deze vorming voor niet-juristen wordt bijgevolg een 'must have'.

Enkele nieuwigheden:

 • Imprevisie in het contractenrecht
 • Wat bij tegenstrijdige algemene voorwaarden?
 • Wat bij onrechtmatige bedingen?
 • Wat bij misbruik van omstandigheden bij het afsluiten van een contract?
 • Enz.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving wordt verwacht tegen voorjaar 2023.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers belast met de opmaak en opvolging van verbintenissen en contracten.

Module 1 is eerder bedoeld voor niet-juristen en juristen die momenteel nog niet met de materie van verbintenissen bezig zijn. Deze module focust niet zozeer op de wijzigingen maar legt het verbintenissenrecht uit.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen bijzondere voorkennis vereist.

Iedereen die de bevoegheid heeft om contracten af te sluiten of deze voor te bereiden heeft baat bij deze juridische actualiteitsvorming.

Methodologie

Deze opleiding hanteert een werkbare mix tussen kennisoverdracht en interactie.

De docent is vrederechter en legt dus ook maximaal de link met de praktijk en doceert in een menselijke taal zodat de opleiding ook toegankelijk is voor niet-juristen.

Deelnemers kunnen voorafgaand aan de opleiding vragen bezorgen via marc.vlerick@escala.be die ze dan aan de docent bezorgt om mee te nemen in de opleiding.

Programma

 1. Korte historiek en de plaats van het verbintenissenrecht in het nieuw burgerlijk wetboek
 1. Verhouding verbintenis - overeenkomst
 1. Kort overzicht van de bronnen van verbintenissen (rechtshandelingen en rechtsfeiten)
 1. Modaliteiten van de verbintenis (met daarin: de ontbindende en opschortende voorwaarde, de verbintenissen met tijdsbepaling)
 1. Verbintenisssen met pluraliteit van voorwerpen of subjecten (met daarin o.a. ook de gevolgen van de hoofdelijkheid)
 1. Overdracht van schuldvordering in overdracht van schuld
 1. De nakoming van de verbintenis (met daarin: de betaling en de betaling met subrogatie)
 1. De niet nakoming van de verbintenis (met daarin: de ingebrekestelling, de uitvoering in natura, het herstel van de schade, het opschortingsrecht en de nalatigheidsintrest, alsook de zijdelingse vordering en de Pauliaanse vordering)
 1. Het tenietgaan van de verbintenis (met daarin: schuldvernieuwing, kwijtschelding van schuld, schuldvergelijking, verval door verdwijning van het voorwerp en schuldvermenging)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 08/03/2023 09:00 12:00
vrijdag 10/03/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Tarief publieke en social profit organisaties: € 220,00 (6u)

Bij deelname aan module 1 en 2: € 395,00 (12u)

Tarief vrije beroepers en andere deelnemers: € 320,00 (6u)

Bij deelname aan beide modules: € 595,00 (12u)

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.