Nieuw verbintenissenrecht. Het contract als bron van verbintenissen (Module 2)

Webinar Wetgeving en administratie 220344

Introductie

De boeken 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek werden alvast goedgekeurd.

Het nieuwe verbintenissenrecht komt er dus aan tegen voorjaar 2023 (algemene verwachting).

Deze opleiding telt 2 modules. Het is niet verplicht module 1 te volgen om u in te schrijven voor module 2. Module 1 kan ook alleen gevolgd worden. Voor niet-juristen die niet vertrouwd zijn met contracten is het wel vereist module 1 te volgen voorafgaand aan module 2.

Via deze aankondiging kunt u inschrijven in module 2.

Via deze link kunt u inschrijven in module 1.

Via deze link kunt u met korting inschrijven in beide modules.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het nieuwe verbintenissenrecht in alle details bekeken en zijn historiek heeft geen geheimen meer voor u.

Omschrijving

Het nieuwe verbintenissenrecht wordt spoedig een feit.

Deze vorming voor juristen wordt bijgevolg een 'must have'.

Enkele nieuwigheden:

 • Imprevisie in het contractenrecht
 • Wat bij tegenstrijdige algemene voorwaarden?
 • Wat bij onrechtmatige bedingen?.
 • Wat bij misbruik van omstandigheden bij het afsluiten van een contract?
 • Enz.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving wordt verwacht tegen voorjaar 2023.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Module 2 is bedoeld voor juristen en wie nauw betrokken is bij de opmaak van contracten en betekent een actualia opleiding die in detail focust op de wetswijzigingen binnen het verbintenissenrecht. Deze module vertrekt waar module 1 stopt. Module 1 is daarom aangeraden voor wie ook nog even de basis mee wil krijgen of voor juristen niet momenteel minder actief zijn in de materie van het verbintenissenrecht.

Deze opleiding is inhoudelijk dezelfde voor juristen van de diverse overheden als voor deze van de profit en de social profit.

Advocaten en magistraten zijn evenzeer welkom.

Voorkennis

Niet-juristen kunnen ook deelnemen als zij de eerste module ook meevolgden.

Methodologie

Deze opleiding hanteert een werkbare mix tussen kennisoverdracht en interactie.

De docent is vrederechter en legt dus ook maximaal de link met de praktijk en doceert in een menselijke taal zodat de opleiding ook toegankelijk is voor niet-juristen.

Deelnemers kunnen voorafgaand aan de opleiding vragen bezorgen via marc.vlerick@escala.be die ze dan aan de docent bezorgt om mee te nemen in de opleiding.

Programma

 1. Begripsomschrijving contract - verbintenis
 1. Soorten contracten
 1. De totstandkoming van het contract (met daarin ook: precontractuele aansprakelijkheid, aanbod en aanvaarding, algemene voorwaarden, voorkeurs- en optiecontracten)
 1. De geldigheidsvereisten (met daarin ook: de toestemming en de wilsgebreken dwaling, bedrog  en geweld, bekwaamheid, voorwerp en oorzaak van het contract, alsook de nietigheidstheorie)
 1. De interpretatieregels
 1. De gevolgen van het contract (met daarin ook: de bindende kracht, de uitvoering te goeder trouw, het rechtsmisbruik, de imprevisieleer en de risico-overdracht)
 1. De niet nakoming van de contractuele verbintenis (met daarin ook: de uitvoering in natura, de contractuele aansprakelijkheid, de ontbinding wegens niet-nakoming en de uitvoeringsexceptie en de ontoerekenbare niet-nakoming)
 1. De gevolgen van het contract voor derden
 1. Het tenietgaan van het contract

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 15/03/2023 09:00 12:00
vrijdag 17/03/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Tarief publieke en social profit organisaties: € 220,00 (6u)

Bij deelname aan module 1 en 2: € 395,00 (12u)

Tarief vrije beroepers en andere deelnemers: € 320,00 (6u)

Bij deelname aan beide modules: € 595,00 (12u)

Prijzen exclusief BTW.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.