Nieuw goederenrecht: totaalopleiding (modules 1-4)

Webinar Wetgeving en administratie 200446

Introductie

De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig gewijzigd. Het Burgerlijk Wetboek krijgt in deze zelfs een nieuw 3de boek. Alle regelgeving omtrent eigendomsrecht, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal werd vernieuwd. Deze nieuwe wetgeving treedt in voege op 1 september 2021.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Stafmedewerkers en diensthoofden in vzw's, steden, gemeenten en sociale huizen, intercommunales, medewerkers werkzaam in de sociale woonsector, enzovoort.

Punten OVB in aanvraag; landmeters erkend voor 1/2e van de uren.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 18u BIV

Methodologie

Onze uiterst ervaren docent, regelrecht uit de praktijk komend, want vrederechter in functie, zal deze opleiding interactief realiseren met gedetailleerde aandacht voor de nieuwe wetten op zich en de praktische toepassing ervan in het bijzonder.

Dit is een Escala opleiding dus interactie en praktische toepassing staan telkens weer centraal. Maar ook de nieuwe wetteksten worden minutieus overlopen en bestudeerd.

Programma

Deze opleiding omvat vier modules aan een voordeeltarief.

Deze vier modules kunnen ook apart gevolgd worden:

Module 1: basisprincipes (3u)

 1. Historiek, krachtlijnen, inwerkingtreding en overgangsbepalingen
 2. Algemene bepalingen over zakelijke rechten
 3. Publiciteit voor roerende en onroerende zakelijke rechten
 4. Bezit en verkrijgende verjaring
 5. Indeling van de goederen

Module 2: eigendom, mede-eigendom en vruchtgebruik (6u)

 1. Eigendom
 2. Recht van natrekking
 3. Gevonden zaken
 4. Afpaling en grensoverschrijding
 5. Mede-eigendom
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan
 6. Vruchtgebruik
  1. Definitie, voorwerp en duurtijd
  2. Rechten van partijen
  3. Plichten van partijen
  4. Tenietgaan

Module 3: opstal en erfpacht (3u)

 1. Historiek
 2. Het recht van natrekking (korte herneming van wat in module 2 uitgebreider wordt besproken)
 3. Het recht van opstal:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 4. Het recht van erfpacht:
  1. Definitie en kenmerken
  2. Wijze van vestiging
  3. Duurtijd
  4. Rechten en plichten van partijen
  5. Tenietgaan
 5. Besluit

Module 4: burenhinder (6u)

 1. Burenhinder
  1. Burenhinder ingevolge fout of nalatigheid
  2. Foutloze burenhinder
  3. Actiemogelijkheden: bemiddeling, verzoening of proces
 2. Gemene afsluiting (mandeligheid)
 3. Erfdienstbaarheden
  1. Algemene bepalingen
  2. Erfdienstbaarheden door menselijk handelen (conventionele erfdienstbaarheden)
  3. Wettelijke erfdienstbaarheden
   1. Water
   2. Afstanden (lichten en uitzichten, beplantingen)
   3. Ingeslotenheid (recht van uitweg)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 16/11/2021 09:30 12:30
vrijdag 19/11/2021 09:30 12:30
maandag 22/11/2021 09:30 12:30
vrijdag 26/11/2021 09:30 12:30
maandag 29/11/2021 09:30 12:30
vrijdag 03/12/2021 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelname werknemers uit de publieke en de social sector:

 • € 100 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag
 • € 200 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 550 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 600)

Deelname andere (studiebureaus, vrije beroepers, advocaten, ...):

 • € 150 euro plus 21% BTW per persoon voor een halve dag
 • € 300 euro plus 21% BTW per persoon voor een volle dag
 • Wie uit deze categorie het geheel volgt, alle 4 de modules: € 850 euro plus 21% BTW per persoon (i.p.v. € 900)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.