Nationaal en internationaal vervoer van afvalstoffen


VLAREMA en EURAL
Opleiding Wetgeving en administratie 140005

Omschrijving

Nationaal vervoer van afvalstoffen

Het Vlaams gewestelijk vervoer van afval is geregeld in het VLAREMA. Dit VLAREMA bundelt de uitvoeringsbesluiten van het materialendecreet van 23 december 2011.

Om afvalstoffen te vervoeren moet u rekening houden met heel wat regels. Begeleidende documenten; geregistreerd als vervoerder, inzamelaar, handelaar of makelaar, afvalstoffenlijst Eural ... En wat met buitenlandse vervoerders?

Jammer genoeg voorziet het decreet tal van uitzonderingen. Deze worden hier echter duidelijk uit de doeken gedaan zodat controle toch iets overzichtelijker wordt.

De bedoeling inzake afvalbeleid is dat de kringloop van materialen en afval wordt gesloten, hergebruik is de boodschap.

De opleiding wordt heel praktisch gehouden door het tonen van stalen van afval en foto's. Documentatie en powerpoints zijn ter beschikking.

Internationaal vervoer van afvalstoffen

Wanneer men afvalstoffen internationaal wenst te vervoeren, moet rekening gehouden worden met de Europese wetgeving (Verordening 1013/2006/EG). Deze Verordening is in alle Lidstaten van de EU rechtstreeks toepasbaar. In deze sessie worden de belangrijkste bepalingen voor het grensoverschrijdend afvaltransport besproken; de verschillende procedures komen aan bod, de soorten afvalstoffen en hun categorie, de uitzonderingen en de verschillende vervoersdocumenten. Ook komen de veiligheidsaspecten aan bod.

Door het tonen van tal van foto's is deze sessie heel praktisch gericht, ideaal voor wie hier praktisch bij betrokken is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers en ambtenaren die met milieuhandhaving te maken hebben. In dit geval ook al wie met afval te maken heeft: politiezones, milieudiensten, steden en gemeenten, regionale en federale overheidsdiensten, containerparken, afvalverwerkende bedrijven.

Programma

Nationaal vervoer van afvalstoffen

 • Verschil tussen afval, materiaal, grondstof en product?
 • Wetgeving die van toepassing is op nationaal afvaltransport
 • Het identificatieformulier
  • Verplichte vermeldingen
  • Toelichting
  • Hoe invullen?
 • Verschil niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen
 • Wat zijn grondstoffen en hoe die te herkennen?
 • Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar of Makelaar?
 • Samenwerking met de milieudiensten
 • Te hanteren artikels bij het opmaken verslag
 • Veiligheidsaspecten bij controles
 • Hoe vervoermiddelen met afval herkennen?
 • Adressen, downloads en fiches bijzondere afvalstoffen

Internationaal vervoer van afvalstoffen

 • Wetgeving die van toepassing is op internationaal transport van afval
 • Ingevoerd afval
 • Uitgevoerd afval
 • Bestaande wetgeving
 • Problemen bij het controleren van een lading
 • Afvalstoffen die op geen enkele lijst staan
 • Procedures
 • Correct invullen van documenten
 • Doorvoer door België
 • Fraudegevallen
 • Praktische problemen op het terrein
 • Voertuigen die afval vervoeren
 • Bijstand van andere diensten
  • Milieu-inspectie
  • Douane
  • Mestbank
 • Veiligheidsaspecten
  • Toegankelijkheid van het voertuig
  • Risico's
 • Enkele praktische voorbeelden

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 20/11/2023 09:30 12:30
maandag 20/11/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

 • Deelnemers social/non-profit: € 160 (excl.btw)
 • Deelnemers profit-sector: € 240 (excl.btw)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.