Motiveren van personeelsbeslissingen in openbare besturen


Personeelsbeslissingen dienen gemotiveerd te worden in de overheid.
Webinar Wetgeving en administratie 210364

Introductie

“Om een performant personeelsbeleid te kunnen voeren binnen de overheid, moet het bestuur doorheen de loopbaan van de ambtenaar eenzijdige beslissingen nemen die een invloed hebben op het carrièreverloop. Of het nu gaat om een benoemings-, bevorderings-, evaluatie-, of tuchtbeslissing, steeds moeten deze beslissingen gemotiveerd worden. Deze opleiding strekt ertoe de deelnemers de basisbeginselen mee te geven waarnaar zij kunnen teruggrijpen bij het opstellen van personeelsbeslissingen. De lesgever hanteert daarbij een praktijkgerichte aanpak en geeft ook tips mee voor de belangrijkste categorieën van beslissingen.”

Deze opleiding vormt tevens een uitstekende aanvulling op de reeds lopende Escala opleiding 'Tuchtprocedure lokale besturen in de praktijk' door dezelfde docent.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De juridische draagwijdte en de concrete inhoud van de motiveringsplicht bij personeelsbeslissingen in openbare besturen heeft voor u geen geheimen meer.

Omschrijving

In deze juridische opleiding wordt aangeleerd wat de draagwijdte en de concrete inhoud is van deze motiveringsplicht bij personeelsbeslissingen en worden aandachtspunten meegegeven.

Zowel algemeen als specifiek voor de meest courante beslissingen die het bestuur moet nemen in het kader van haar personeelsbeheer.

Daarbij wordt ook veelvuldig gebruikt gemaakt van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze juridische opleiding is bedoeld voor:

 • Personeelsverantwoordelijke lokale, regionale of federale entiteit
 • Algemeen directeur lokale besturen
 • HR-medewerkers
 • Schepenen van personeel
 • Diensthoofden

van alle openbare besturen (federaal, Vlaams, provinciaal, lokaal, enz.), ... dus niet enkel de lokale besturen, ook de hogere besturen zijn zeer welkom.

Even belangrijk: de doelgroep van politiemedewerkers personeelszaken.

Methodologie

De lesmethode in dit webinar is een doordachte mix van:

 • kennisoverdracht
 • praktijkcases
 • interactie tussen docent en deelnemers

Programma

In deze juridische opleiding wordt aangeleerd:

 • wat de draagwijdte en de concrete inhoud is van deze motiveringsplicht bij personeelsbeslissingen
 • aandachtspunten: zowel algemeen als specifiek voor de meest courante beslissingen die het bestuur moet nemen in het kader van haar personeelsbeheer
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk

Met aandacht voor het eenzijdig en individueel karakter van de personeelsbeslissing, moet deze beslissing formeel gemotiveerd worden ongeacht of het nu gaat om selectie, evaluatie, bevordering, tucht, organisatie van de dienst, etc.

Inhoudstafel:

 1. Materiële motiveringsplicht
  1. Algemeen
  2. Bewijs van de feiten en de juistheid ervan
  3. Samenstelling administratief dossier
  4. Inhoudelijke beoordeling van de motieven
 1. Formele motiveringsplicht: Opstellen van de beslissing
  1. Principes
  2. Aandachtspunten en modaliteiten
 1. Belangrijkste categorieën van beslissingen
  1. Aanwerving, benoeming, bevordering
  2. Stage en evaluatie
  3. Maatregelen in het belang van de dienst en ordemaatregelen
  4. Tucht
  5. Ontslag van contractuelen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 06/12/2022 10:00 12:00
donderdag 08/12/2022 10:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.