Motiveren van bestuurshandelingen: wie, wat, wanneer, waarom en vooral hoe?

Opleiding Wetgeving en administratie 150690

Introductie

Bestuurshandelingen vormelijk en inhoudelijk correct en afdoende motiveren overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (WUM)

Omschrijving

Meester R. Tijs, advocaat met uitgebreide expertise en jarenlange ervaring, legt op een bevattelijke manier voor niet-juristen uit hoe u bestuurshandelingen correct motiveert, welke vormvereisten er zijn, wat de inhoudelijke vereisten zijn, welke bestuurshandelingen onder het toepassingsgebied van de wet vallen, de controle-instanties, het algemeen toepassingsgebied en bijzondere toepassingen.

Omdat het niet bij theorie mag blijven wordt er, naast concrete voorbeelden tijdens de uiteenzetting, ook een interactief praktijkgedeelte voorzien waarbij u in groep aan de slag gaat en in de praktijk de do's en dont's ondervindt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren van gemeenten, ocmw's, provincies, regionale en federale overheid die administratieve rechtshandelingen voorbereiden of stellen. Burgemeester, schepenen en raadsleden die een beter inzicht willen hebben in de wettelijke verplichtingen.

Programma

 • Inleiding:
  • Doelstellingen van de wetgever
  • Onderscheid tussen materiële en formele motiveringsplicht
  • De motiveringswet als opvangnet
  • Toepassingsgebied               
 • Welke handelingen vallen onder het toepassingsgebied van de WUM
 • Uitzonderingen op de formele motiveringsplicht
 • Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
 • Inhoud van de formele motiveringsplicht:
  • Motivering in de akte zelf
  • Uitzondering: motivering door verwijzing
 • Vermelding van de juridische en feitelijke overwegingen:
  • Afdoende motivering
  • Kennisgeving van de motivering
 • Rechtsbescherming bij schending van de WUM:
  • Bestuurlijke controle
  • Rechterlijke controle
 • Praktische toepassingen

Voorbeelden van motiveringsverplichtingen uit het bijzonder bestuursrecht (ruimtelijke ordening, milieu, overheidsopdrachten en overheidspersoneel) zijn geïntegreerd doorheen de opleiding.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 04/05/2023 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Reiner Tijs is licenciaat in de rechten (KUL), master in het recht (UA) en volgde tevens de opleiding tot milieucoördinator (UGent). Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht (ruimtelijke ordenings- stedenbouw- en milieurecht, onteigeningsrecht,...). Hij publiceerde in deze materie ook reeds verschillende boeken, 'Openbaarheid van bestuur' (Larcier, 2011), 'bestuursrecht in hoofdlijnen' (Intersentia, 2012), 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen' (Politeia, 2015) en 'Stedenbouwkundige verordeningen' (die Keure, 2015). Hij verzorgt voor Escala diverse opleidingen, waaronder de 'basisopleiding bestuursrecht', 'openbaarheid van bestuur' en de 'opleiding onteigeningsrecht'.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.