Loonbeslag en loonoverdracht


Wat betekent loonbeslag of loonoverdracht voor uw personeelslid of cliënt?
Webinar Wetgeving en administratie 140759

Omschrijving

In deze opleiding wordt duidelijk wat loonbeslag en -overdracht inhoudt, wat de voorwaarden zijn, alsook voor welke valkuilen men aandacht dient te hebben.

Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de regeling inzake de inhoudingen op het loon, alsook de procedure collectieve schuldenregeling (CSR). Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden en praktijkproblemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-medewerkers van ondernemingen, lokale besturen en vzw's
 • Maatschappelijk assistenten en professionelen die mensen met financiële problemen begeleiden en de regelgeving willen kennen

Programma

Tijdens deze opleiding wordt verder ingegaan op:

 • Duiding
  • Achtergrond en bedoeling van de wetgeving
 • Loonbeslag en loonoverdracht
  • Verduidelijking van de begrippen
  • De procedure voor loonbeslag en loonoverdracht
  • Onderscheid met loondelegatie
  • De situatie van samenloop
  • Welke inkomsten (inclusief de regeling inzake het beschikbaar gedeelte)
  • Het loon van de werknemer op de zichtrekening
 • Inhoudingen op het loon
 • Collectieve schuldenregeling

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Mr Jana Kern is advocaat en partner van Forum-advocaten, gespecialiseerd in onder meer arbeids- en sociaal recht.

Mr Jasper Bolle is advocaat en heeft binnen zijn praktijk vaak met de problematiek van loonbeslag en loonoverdracht te maken. Daarnaast wordt de docent vaak aangesteld als gerechtelijk mandataris (schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator) en dit door verschillende rechtbanken.

Afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid wordt de opleiding gegeven door Mr Kern of Mr Bolle.

Mevr. Jana Kern - Forum Advocaten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.