Lokale en regionale belastingen - basis NIEUW

Opleiding Wetgeving en administratie 100125

Omschrijving

De belastingsplichtige wordt niet alleen geconfronteerd met federale belastingen (zoals vennootschapsbelastingen, personenbelastingen, BTW, ...) maar ook met lokale en regionale belastingen. De lokale en regionale fiscaliteit wordt steeds belangrijker. Zo worden milieuheffingen, heffingen op tweede verblijven, heffingen op bedrijfsoppervlakten,... meer en meer ingevoerd.

Regionale en lokale wetgevers tasten hierbij vaak hun autonomie en fiscale bevoegdheid af. De lokale en regionale belastingen vormen dan ook vaak voer voor discussie en interpretatieproblemen, ook omdat  hierover weinig rechtspraak beschikbaar is.

Deze opleiding biedt een antwoord op verschillende vragen over lokale en regionale belastingen. De deelnemer verwerft een ruime juridische basis. De informatie wordt op een bevattelijke manier bijgebracht, met aandacht voor de achtergrond en dagelijkse werksituaties van de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot: lokale en regionale ambtenaren, zelfstandigde agentschappen, gemeentebedrijven.

Methodologie

De materie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier gedoceerd. Tijdens de opleiding is er voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden en vragen vanuit het publiek.

Programma

Lokale belastingen zijn een materie in volle evolutie. In deze lessenreeks wordt het begrip fiscale autonomie en belastingen toegelicht en wordt het geplaatst tegenover het begrip retributie. De verschillende soorten heffingen worden overlopen en toegelicht.

De grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen zoals het gelijkheidsbeginsel, het territorialiteitsbeginsel en het fiscaal legaliteitsbeginsel worden uiteengezet evenals de wettelijke bevoegdheidsbeperkingen zoals het niet-retroactiviteitsbeginsel, het eenjarigheidsbeginsel of de schending van artikel 464 WIB en de andere bevoegdheidsbeperkingen.

Ook de beperkingen door algemene rechtsbeginselen aan bod waaronder het "non bis in idem" beginsel; het rechtszekerheidsbeginsel en het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel komen aan bod.

De vestiging en de invordering van lokale belastingen wordt besproken en de fiscale geschillenprocedure inzake lokale belastingen wordt uitgebreid uiteengezet.

Inzake regionale belastingen worden vooreerst de algemene principes uiteengezet met de nadruk op de verschillende bevoegdheden. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal capita selecta van verschillende regionale belastingen, zoals leegstandheffingen, oppervlaktewaterheffing en milieheffingen. Ook de procedure inzake VCF komt aan bod.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 19/03/2019 09:30 12:30
dinsdag 19/03/2019 13:30 16:30
dinsdag 26/03/2019 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be

Mr. Thierry Lauwers(1972, Gent) werd met onderscheiding licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG) in 1995. In 1996 slaagde hij met grote onderscheiding in de éénmalige proef van de "Licence Spéciale en Droit fiscal" aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht.

Hij is opreichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met vestigingen in Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.

Thierry Lauwers is docent en auteur van verschillende boeken onder andere de reeks Fiscaliteit ander bekeken, Lokale belastingen en Regionale belastingen.