Lokale besturen en vzw’s, verzelfstandiging en samenwerkingsvormen


Externe verzelfstandiging van lokale besturen.
Mixed Via Web Wetgeving en administratie 220265
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bekomt uitgebreide ‘know how’ omtrent de regelgeving, het management en de praktische organisatie omtrent lokale besturen, verenigingen, verzelfstandiging en samenwerkingsvormen.

Omschrijving

Externe verzelfstandiging van gemeenten en OCMW’s in samenwerking met private partners zijn anno 2022 uiterst actueel. Vandaar deze juridische en aanpak vorming hieromtrent.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zowel de mandatarissen, de beslissing nemers, de diensthoofden en de stafmedewerkers in lokale besturen evenals deze van de verenigingen waarmee wordt samengewerkt vinden baat bij deze uiterst actuele topopleiding.

Methodologie

We hanteren hier een werkbare mix van kennisoverdracht, interactie en vraagstelling tussen de docentes en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling, want ook bij hen bevindt zich veel expertise.

Programma

In deze opleiding wordt gefocust op externe verzelfstandiging van gemeenten en OCMW’s in samenwerking met private partners.

Dit zijn de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm en de vier OCMW-verenigingen. Interne verzelfstandiging, verzelfstandiging zonder samenwerking met private partners of intercommunales komen niet aan bod. We bespreken zowel de huidige regelgeving, als de nog in ontwerp zijnde regelgeving.

Deze opleiding duurt één dag en wordt opgebouwd rond vier belangrijke vragen.

  • Wat zijn de (goede) redenen voor externe verzelfstandiging?
  • Hoe komt men tot een goede externe verzelfstandiging? Wij bespreken vanzelfsprekend uitgebreid de juridische vereisten (opmaak dossier ter goedkeuring van de Vlaamse Regering; overdracht personeel; overdracht middelen en infrastructuur, …). Veel belangrijker zijn vaak de niet-juridische aspecten van een traject tot externe verzelfstandiging: hoe vinden het lokale bestuur en de private partner elkaar? Komen het lokale bestuur en de private partner overeen m.b.t. de doelstellingen van de samenwerking en de waarden en normen waarop die steunt? Welke invloed heeft de externe verzelfstandiging op het personeel? Wij bespreken deze en geven tips ter zake.
  • Op welke manier kan de samenwerking worden geoptimaliseerd? Goede afspraken maken goede vrienden. Wij stippen aan welke punten soms knelpunten worden in de latere samenwerking en geven tips hoe deze te vermijden.
  • Indien de samenwerking toch mank loopt of indien één van beide partners niet langer de voordelen van de samenwerking ziet, hoe kan deze worden beëindigd?

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Evelyne Maes en Sarah Verschaeve, vennoten van het advocatenkantoor Aurion, hebben een jarenlange ervaring in de begeleiding van private partners en lokale besturen bij diverse vormen van externe verzelfstandiging. Zij begeleiden private partners bij de oprichting van woonzorgverenigingen, adviseren ziekenhuisverenigingen over samenwerkingsmogelijkheden, adviseren private ziekenhuizen over samenwerkingen met autonome verzorgingsinstellingen,...

Evelyne Maes is experte in grondwettelijk en administratief recht. Sarah Verschaeve is experte in verenigingsrecht. Samen verzoenen zij deze rechtstakken en komen zij tot krachtdadige oplossingen. Dit is bij uitstek het geval bij externe verzelfstandiging door lokale besturen: het Vlaamse lokale besturenbeleid en het federale verenigingsrecht zijn immers niet steeds afgestemd op elkaar.

Evelyne is naast advocaat ook gastprofessor aan de Université de Liège en aan Université Saint-Louis. Sarah is één van de weinige experten non-profit recht in België. Het non-profit team van Aurion wordt door Legal 500 gerangschikt in de hoogste categorie. Dit betekent dat Aurion door Legal 500 wordt beschouwd als één van de top advocatenkantoren in België in deze sector.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.