Landpacht - wetgeving en toepassing

Opleiding Wetgeving en administratie 080541
NIEUW

Omschrijving

De landpacht is in de praktijk niet evident toe te passen. Als vastgoedmakelaar hebt u daar ongetwijfeld ook al vragen rond gekregen of werd u er toch al mee geconfronteerd.

Hoe de wetgeving hierover precies in elkaar zit, is niet alleen boeiend, maar kan ook voor uw vastgoedactiviteiten van belang zijn. Om alles correct te kaderen is het van belang dat u een overzicht hebt van de wetgeving.

In deze opleiding bekijken we de juridische en praktische angels die u als makelaar kunt ervaren inzake de wetgeving op de landpacht, en de praktische toepassingen en juridische bepalingen waar u rekening mee moet houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars of medewerkers in vastgoedkantoren die meer kennis over landpacht willen opdoen.

Voorkennis

U hebt een juridische basiskennis (burgerlijk  recht, contracten, verkoop en verhuur), eigen aan praktijkervaring in  de vastgoedbranche.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U krijgt een juridische update rond de pachtwetgeving, met de nadruk op de kernaspecten waar u als vastgoedmakelaar rekening mee moet houden.

Programma

 • Inleiding - de pachtwetgeving: situering  
 • Belangrijke principes pachtwetgeving
  • toepassingsgebied pachtwet
  • duur
  • opzegging door de verpachter of overlijden van de verpachter of pachter
  • plichten verpachter en pachter
  • etc.
 • Praktische toepassingen
  • veel voorkomende problemen
  • wat is aandeel van diensten OCMW, etc.?