Kosten, onduidelijkheden en discussies rond uitvaart opgeklaard


Soms leiden uitvaartkosten tot discussies. Hoe deze billijk oplossen?
Webinar Wetgeving en administratie 220234

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Soms leiden uitvaartkosten tot discussies. Hoe deze billijk oplossen voor de nabestaanden?

En wanneer komt de lokale overheid tussen in deze kosten?

De antwoorden op deze vragen zijn de kern van wat u leert in deze vorming.

Omschrijving

Het Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging van 16/1/2004 voorziet dat de lokale overheden op een behoorlijke wijze moeten voorzien in de lijkbezorging van behoeftigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren van lokale besturen werkzaam in de diensten begraafplaatsen en lijkbezorging.

Andere geïnteresseerden evenzeer welkom: wij denken hier dan vooral aan maatschappelijk werkers werkzaam in een OCMW of een CAW of zelfs andere organisaties zoals ziekenhuizen, gehandicapten instellingen en WZC.

Methodologie

Een werkbare mix van kennisoverdracht en en interactie tussen de deelnemers onderling en met de docent.

Onze lesgever wil aan de hand van concrete voorbeelden stilstaan bij de gemeentelijke tussenkomst in de organisatie van de uitvaart, en een antwoord bieden op de vragen en moeilijkheden die zich terzake kunnen stellen.

Bij uitbreiding wordt aandacht besteed aan andere probleemsituaties die zich kunnen stellen en de houding die de lokale overheid daarbij al dan niet moet aannemen, zoals bv. bij onenigheden tussen de nabestaanden.

Programma

De kosten voor de organisatie van dergelijke uitvaarten vallen ten laste van de gemeente waar de behoeftige ingeschreven is.

Hoewel op het eerste zicht duidelijk, roept deze regeling toch een aantal vragen op:

  • Wanneer is iemand 'behoeftig'?
  • Wat impliceert de organisatie van een uitvaart 'op behoorlijke wijze'?
  • Kan de gemeente de door haar gedane uitgaven recupereren?
  • Wat indien er nabestaanden zijn die inspraak willen bij de organisatie van de uitvaart?

Mr. Stijn TIMMERMAN (°1983) is advocaat en tevens zoon van een uitvaartondernemer. Zijn interesse voor het uitvaartrecht is dus vanzelfsprekend. Hij is sinds 2010 de vaste juridische raadgever van de uitvaartsector (thans voor de Uitvaartunie Vlaanderen, beroepsvereniging van alle Vlaamse uitvaartondernemers), alsook docent Recht in de opleiding "Begrafenisondernemer" bij SYNTRA WEST. Hij is tevens auteur van het boek "Vlaams Uitvaartrecht", uitgegeven bij UGA.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.