Jachtwetgeving


Een juridische en praktische stand van zaken
Mixed Via Web Wetgeving en administratie 140701

Omschrijving

De jacht is aan strikte rechtsregels onderworpen. Goede regels en afspraken moeten ervoor zorgen dat op een economisch en ecologisch verantwoorde manier het wild bejaagd en zo nodig bestreden wordt. Het is belangrijk dat de diverse actoren, die bij de jacht in het algemeen betrokken zijn, op de hoogte zijn en blijven van deze regelgeving:

 • De jagers en hun bijzondere veldwachters.
 • De ambtenaren, belast met de administratie rond de jacht.
 • De handhavers van de regelgeving, zoals politie, natuurinspecteurs, magistratuur.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in een recent verleden de diverse regels herschreven door middel van een Project Wet Integratie (PWI).Naast het basis Jachtdecreet (JD) is dit alles opgenomen in het Jachtopeningsbesluit (JOB), het Jachtadministratiebesluit (JAB), het Jachtvoorwaardenbesluit (JVB), het Soortenbesluit (SB), het Soortenschadebesluit (SSB) en de Code Goede Praktijk (CGP).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ambtenaren openbare besturen
 • Handhaving en politie
 • Milieuorganisaties

Programma

 • Inleiding
 • Hiërarchie van de bronnen en verwante wetgeving
 • Jachtdecreet
 • Jachtopeningsbesluit
 • Jachtvoorwaardenbesluit
 • Jachtadministratiebesluit
 • Soorten - en Soortenschadebesluit
 • Code Goede Praktijk
 • Regulering van jachtwild
 • Sancties bij overtredingen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 16/06/2022 09:30 12:30
donderdag 16/06/2022 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Dhr. Tonny De Bouvrie

 • Auteur van het handboek jachtregelgeving - Jacht in Vlaanderen
 • Jurist gespecialiseerd in de jachtregelgeving en de wapenwetgeving
 • Lesgever wetgeving in het Instituut voor de Jachtopleiding
 • Oud-voorzitter van HVV, afdeling Oost-Vlaanderen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.