Intervisie burenbemiddeling

Opleiding Wetgeving en administratie 170380

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor maatschappelijk werkers, werknemers van sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK's, woondiensten, OCMW's, CAW's, politie-inspecteurs,...

Programma

Burenbemiddeling is absoluut niet eenvoudig. Bij burenconflicten spelen vaak verschillende factoren mee (beperkte isolatie in appartementsgebouwen, wonen op een kleine oppervlakte, conflicten tussen mensen met verschillende leeftijden en levensstijlen ,...) Als bemiddelaar hebt u soms vragen bij uw aanpak of bij een specifieke situatie en dan is supervisie meer dan welkom.

Naast de basisopleiding burenbemiddeling (http://www.escala.be/opleidingen/zoek?ZoekTrefwoord=burenbemiddeling) organiseren wij daarom deze workshop die bedoeld is voor burenbemiddelaars die zich verder willen blijven professionaliseren in hun job.

De groepsbegeleider hanteert een duidelijke structuur waar eerst ingegaan wordt op een korte herhaling van enkele cruciale elementen in bemiddeling. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid uw casus te bespreken in de groep. Dit gebeurt volgens een duidelijke supervisiemethodiek zodat niet enkel de inbrenger, maar alle deelnemers kunnen leren en verdiepen.

De supervisie vindt meermaals per jaar plaats. Doel is te komen tot een groep voornamelijk samengesteld uit terugkerende deelnemers waarbij alle deelnemers maximaal ondersteund worden in een veilig en gestructureerd kader.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be