Impact van het nieuwe strafwetboek voor politie en justitieel medewerkers


Een nieuw strafwetboek reeds in wetsvoorstel en Commissie Justitie.
Webinar Wetgeving en administratie 210570

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het ultieme leerdoel van deze compacte opleiding is dat de deelnemers een uitstekend helikopterzicht krijgen op het nieuwe strafrecht dat er spoedig zit aan te komen. Daarnaast worden een flink aantal deelaspecten van de nieuwe regels grondig onderzocht wanneer deze van cruciaal belang zijn voor politie, maatschappelijk werk en andere organisaties die geconfronteerd worden met misdrijven en strafrecht.  

Omschrijving

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd op 12 februari 2020 een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een nieuw strafwetboek.

Dit wetsvoorstel is op heden in volle bespreking in de Commissie Justitie van de Kamer. Toch worden reeds vele inhoudelijke lijnen duidelijk en is een grondige voorbeschouwing van dit nieuwe strafrecht zeer de moeite waard om nu al te bestuderen. Elkeen geconfronteerd met strafrecht heeft baat bij deze voorkennis.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We nodigen hier vooral politie-medewerkers uit.

Daarnaast zijn sociale werkers die geconfronteerd worden met de strafrechtproblematiek even welkom.

  • Politie: stafdiensten, inspecteurs, betrokken medewerkers
  • Justitiële medewerkers
  • Medewerkers eerstelijnsdiensten
  • ...

Methodologie

Docent Jasper overloopt ex cathedra de verwachte wetswijzigingen stuk per stuk.

Hij formuleert vervolgens ten gronde de inhoudelijke en praktische betekenis van de nieuwe regels.

Hij onderzoekt de potentiële gevolgen van de gewijzigde regels voor de deelnemers.

En hij gaat volop in interactie met de leergroep.

Programma

Het wetsvoorstel omvat diverse belangrijke strafrechtelijke wijzigingen:

  • Er is sprake van een verdwijnend onderscheid tussen mededader en medeplichtige
  • Er komen nieuwe recidive regels
  • Er is de nieuwe invulling van noodweer en noodweerexces
  • Verzwarende omstandigheden worden anders bekeken
  • Er komt een nieuwe architectuur van straffen
  • ...

Uiteraard is er ook ruimte voor uw specifieke vragen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.