Hoe zet ik als vzw of als lokaal bestuur in op Europese subsidies?


Plan van aanpak voor vzw's uit de social profit, onderwijssector en lokale besturen.

Introductie

Door deel te nemen aan dit leertraject leert u:

 • welke relevante Europese subsidiekanalen geopend worden vanaf voorjaar 2021;
 • de juiste betoelaagbare projectkeuzes te maken die bovendien gestoeld zijn op uw beleidsplan;
 • uw Europese subsidiedossier opmaken en indienen met veel meer kans op slagen.

100% slaagkans is er nooit, maar mits een uitgebreide know how en dito voorbereiding komt u al een heel eind.

 • U kiest de juiste Europese subsidieaanvraag uit op basis van uw beleidsdoelen.
 • U hebt meer kans op succes bij het indienen van uw Europese subsidieaanvraag.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

We focussen ons op de penhouders voor aanvragen van Europese subsidies in de not for profit organisaties: onderwijs, zorg, sociale economie en andere vzw’s en in de lokale besturen. Daarnaast is de opleiding ook een meerwaarde voor de diverse betrokken diensthoofden, directie- en bestuursleden beoogd, bv. een financieel diensthoofd, het diensthoofd sociale zaken of welzijn, ... of directie-, staf- en bestuursleden die beogen dat hun organisatie hier meer op inzet.

Elke leergroep wordt om interactieve redenen beperkt tot 8 à 10 deelnemers.

Bijkomende info

Enkele voorbeelden van geslaagde gesubsidieerde projecten:

Kleine VZW's

Europees programma PDPO: bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas

Gemeenten, intercommunales en partners

Europees programma Interreg Noordzee voor de gemeenten van samenwerkingsverband IGEMO: Duurzame mobiliteitsinitiatieven voor gemeenten

MOVE - Mobility Opportunities Valuable to Everybody

Diverse organisaties in de preventieve gezondheidszorg (VAD, CAW, CGG)

Europees programma Interreg France Wallonië Vlaanderen - preventie jongeren

Deze projecten zijn niet het gevolg van de hier gepromote Escala opleiding, maar tonen aan dat er voor een grote diversiteit aan organisaties en doelstellingen succesvol beroep kan gedaan worden op Europese middelen.

Methodologie

Kennisoverdracht, interactie met de deelnemers, cases en oefeningen, uw eigen idee, pitch en intervisie.

In tegenstelling tot een korte toelichting van een uur kan er via dit leertraject van 12 uur veel dieper gegraven worden in de wereld van de Europese subsidieaanvragen.

Door de kleine leergroep van 8 à 10 deelnemers kan er ook zeer doelgericht gewerkt worden.

Programma

Heeft u als vzw-bestuur of als lokaal bestuur het gevoel dat u Europese subsidiekansen laat liggen? Nochtans kunnen Europese subsidies helpen om uw doelstellingen te realiseren. En het klopt, een Europees project vraagt de nodige inspanningen en kennis, maar geslaagde projecten tonen aan dat het kan. En er is meer: organisaties die eenmaal een Europese subsidie binnenhaalden, vinden gemakkelijk(er) hun weg naar een volgend project.

Tijdens deze opleiding, gespreid over 2 halve dagen, in 2021 gevolgd dooreen intervisie van een halve dag, helpt de docente om uw Europees subsidiebeleid op punt te zetten: welke Europese programma’s zijn interessant voor mijn organisatie? Waar vind ik de juiste informatie en hoe volg ik dit op? Hoe organiseer ik mijn diensten? Hoe schrijf ik ijzersterke subsidiedossiers?

Eerste dag van 13 tot 17 uur

Interactieve opleiding

 • Scan van het actuele Europese subsidielandschap en inspirerende voorbeelden
 • Hoe bereid ik mijn organisatie voor?
 • Hoe pak ik een Europese subsidieaanvraag aan?
 • Waar vind ik informatie over Europese subsidies?

Tweede dag van 13 tot 17 uur (één week later)

Praktisch oefenen

 • Hoe kom ik tot een concreet aanvraag-idee?
 • Hoe laat ik het beleid van mijn organisatie passen binnen een Europees programma
 • Waar vind ik geschikte projectpartners?
 • Hoe een sterk dossier opbouwen en schrijven? Do’s en Don’ts

Derde dag van 13 tot 17 uur (drie maanden later)

 • Bespreking van enkele uitgewerkte projectideeën uit de groep met do’s en don'ts
 • Intervisie omtrent de diverse ideeën tot subsidieaanvraag
 • Overzicht nieuwe calls, opportuniteiten en aandachtspunten

Mevr. Kaatje Gevaert heeft 20 jaar ervaring met Europese subsidies en projectwerking, veel contacten met overheden, verenigingen, stakeholders in diverse sectoren en op verschillende niveau's (lokaal, regionaal en Europees). Zij combineert dit met een ruime ervaring in de beoordeling/jurering van Europese subsidiedossiers.

Elisabeth Reusens, Stafmedewerker algemene directie, AZ Maria Middelares Sint Jozef Gent: "Docente Kaatje Gevaert vertelt met veel gedrevenheid over de mogelijkheden van Europese subsidies. Ze staat daarbij stil bij de verschillende fasen van een Europees project - vanaf het concept en de voorbereiding tot de effectieve ontwikkeling van het project.

Vanuit haar uitgebreide kennis en ervaring geeft ze bruikbare tips en aandachtspunten om zelf aan de slag te gaan. Je krijgt daarbij ook voldoende gelegenheid om specifieke vragen te stellen over een eigen projectconcept."

Koen De Reu, Subsidie deskundige, Haviland Asse: "Dankzij deze cursus krijg je een compleet overzicht van de bestaande Europese subsidiemogelijkheden. Een bijkomend voordeel is dat je voor een concreet projectvoorstel tips krijgt die de slaagkansen op goedkeuring verhoogt."

Marc Vlaeminck, Operatonal manager senior living group Kontich: "Ik volgde de workshop "Europese subsidies voor overheid en VZW's" : zowel qua inhoud als qua vorm sloot deze opleiding volledig aan bij wat ik ervan verwachtte : goed verlucht lokaal, aangename groep, goeie docente die de materie compleet beheerst.

Verzorgde cursus, waarbij je niet alleen moet luisteren, maar waarin na de eerste les al een pitch verwacht wordt.

Sommige deelnemers kregen ook de gelegenheid het hele traject on line te volgen.

Een aanrader voor wie zich wil verdiepen in EU-subsidies."

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.