Het statuut van de lokale mandataris: fiscaal en sociaal bekeken (module 2)


De fiscale en de sociale aspecten van het statuut van de lokale mandataris haarfijn toegelicht.
Opleiding Wetgeving en administratie 220376

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De fiscale en de sociale aspecten van het statuut van de lokale mandataris heeft voor u geen geheimen meer.

Omschrijving

In deze vorming wordt een antwoord geven op de vraag wat individuele lokale mandatarissen moeten, kunnen en mogen doen en wat ze niet mogen of kunnen doen. Hier wordt hun sociaal en fiscaal statuut wordt uitgebreid toegelicht. Op het einde van de vorming hebben de deelnemers een duidelijk fiscaal en sociaal beeld van het statuut van de lokale mandataris.

Naast module 2 kan je ook nog volgen:

Module 1: rechten en plichten

Of de totaalmodule inclusief beide modules1 en 2

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor lokale mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst) en diensthoofden en medewerkers van het secretariaat, de personeelsdienst en de financiële dienst.

Methodologie

In deze opleiding is er uitgebreide kennisoverdracht door de docent.

De regelgeving wordt toegelicht aan de hand van cases.

Uiteraard is er tevens ruimte tot interactie tussen de deelnemers en met de docent.

Programma

In deze module twee komen het sociaal en fiscaal statuut aan bod. Om daarvan een volledig beeld te hebben, moet niet alleen rekening gehouden worden met het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018, maar ook met andere Vlaamse en federale regelgeving. In het tweede deel van de vorming wordt daarvan een volledig overzicht gegeven.

Daarbij komen o.a. aan bod:

 • wie heeft recht op presentiegeld of op bezoldiging (wedde, vakantiegeld, eindejaarspremie en uittredingsvergoeding)?
 • welke kosten kunnen worden terugbetaald?
 • welke  aansprakelijkheidsverzekeringen moeten afgesloten worden?
 • wie heeft recht op politiek verlof?
 • wie moet zijn (haar) mandaten en vermogen aangeven?
 • wie heeft recht op een pensioen van het lokaal bestuur?
 • wie is een niet-beschermde uitvoerende mandataris?
 • welke sociale bijdragen en welke belastingen moeten betaald worden?
 • ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 20/10/2023 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.