Grondig overzicht (ver)huren binnen het nieuwe huurdecreet: voor sociale werkers, publieke sector & social profit

Opleiding Wetgeving en administratie 180464

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding behandelt de private woninghuur en is op maat van wie werkt:

 • in de sociale sector (OCMW, CAW, armoedeverenigingen, belangenorganisaties, eerstelijnsondersteuning, ... ) en daarbij cliënten begeleidt die met huurproblemen of -conflicten geconfronteerd kunnen worden
 • in de publieke sector (gemeenten, dienst wonen, AGB's, ...)
 • bij publieke woonactoren zoals SVK's

Programma

Normaal gezien treedt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe regelgeving omtrent woninghuur in werking.

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Ministerraad daartoe het voorontwerp van decreet goed.

In deze sessie leert u vanuit de jarenlange praktijk van een vrederechter:

 • de belangrijkste principes van woninghuur
 • met welke wijzigingen aan de huurwetgeving de huurders rekening moeten houden
 • wat belangrijk te weten is bij de begeleiding van huurders om problemen te voorkomen

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be