Gemeentebelastingen van reglement tot inning, inclusief impact Nieuw Wetboek Invordering


Praktisch toepasbaar en juridisch bekeken
Opleiding Wetgeving en administratie 100125

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent van A tot Z de volledige procedure vanaf de opmaak van het belastingreglement tot en met het innen van de belasting.

Omschrijving

Gemeentebelastingen zijn een belangrijke inkomstenbron van een lokaal bestuur.

Met een nieuwe legislatuur en met de evolutie naar de integratie van de financiële diensten van gemeenten en OCMW’s, de zogenaamde inkanteling, is het verwerven van basiskennis in verband met gemeentebelastingen een ware must.

U krijgt inzicht in alle te doorlopen procedurestappen:

 • van reglement
 • over inkohiering
 • tot en met inning

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • de hoofddoelgroep zijn de medewerkers en de leidinggevenden van de financiële dienst van lokale besturen.
 • Maar zeker ook algemeen: lokale en regionale besturen, hun ambtenaren en contractuele medewerkers.
 • Geïnteresseerde functiehouders van zelfstandigde agentschappen en gemeentebedrijven zijn evenzeer welkom.

Methodologie

De lesmaterie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier gebracht. Tijdens deze opleiding is er voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden en vragen vanuit het deelnemerspubliek.

Programma

 • Basisbegrippen:
  • belastingen vs retributies
  • de tarieven en GAS-boetes
  • de soorten belastingen
 • Een goed belastingreglement als basis voor een succesvolle inning:
  • het beschikkend gedeelte
  • het overwegend gedeelte
  • bijzondere clausules (de hoofdelijkheid, ….)
  • de bekendmaking
 • Het kohier:
  • de opmaak
  • de vaststelling
  • de uitvoerbaarverklaring
 • De verzending van de aanslagbiljetten
 • De bezwaarprocedure
 • De minnelijke fase van de invordering:
  • de rappelprocedure
  • de rappelkosten
 • De gedwongen fase van de invordering:
  • het dwangschrift
  • het dwangbevel
  • het vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 14/02/2023 09:00 12:00
dinsdag 14/02/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.