Fusie en samenwerkingsvormen tussen vzw's: juridisch en fiscaal bekeken


Samenwerking tussen vzw's is brandend actueel.
Webinar Wetgeving en administratie 190483
NIEUW

Introductie

Samenwerking tussen VZW's: hoe maakt u van een doolhof met valkuilen een werkbare opportuniteit?

U wil voor het eerst een al dan niet verregaande samenwerking opzetten met een andere organisatie?

Of uw organisatie heeft reeds verschillende samenwerkingsverbanden waarbij uw organisatie vertegenwoordigd is in een andere organisatie, of binnen een koepel, ...?

U overweegt een verregaande samenwerking? Mogelijk op termijn zelfs een fusie?

Deze opleiding gidst u langs de belangrijke bepalingen binnen het nieuwe WVV (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). Dit nieuwe wetboek bevat tal van (gewijzigde) bepalingen inzake de reorganisatie van een VZW.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze dagopleiding van 6 uur is in hoofdzaak bedoeld voor:

  • vzw bestuurders
  • directieleden
  • stafmedewerkers

Kortom: elkeen betrokken bij samenwerking en/of fusies tussen vzw's.

Methodologie

Deze dagopleiding (voorlopig) is een ideale mix van kennisoverdracht, uitgebreide interactie en veelvuldige praktijkvoorbeelden.

Ook wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om uiterlijk een week voor de start van de vorming hun specifieke leervragen voor te leggen aan onze docent.

De totale leerinhouden worden opgenomen in een uitgebreide praktijkgerichte syllabus (full tekst), met documentatiebundel en stappenplannen bij omzetting en fusie.

Programma

In het eerste deel bespreken we alle juridische vormen van samenwerking tussen VZW’s: losse samenwerking rond projecten, structurele samenwerking, koepelvorming, enz.

In het tweede deel gaan we dieper in op de fusie en de inbreng om niet van een algemeenheid (ook wel gekend onder de pseudo-fusie). Wij bespreken zowel de juridische gevolgen als de fiscale gevolgen, en dit zowel inzake inkomstenbelasting (RPB en Ven.Bel.) als inzake registratierechten en btw. Hierbij besteden we veel aandacht aan de talrijke fiscale ‘rulings’ die de afgelopen jaren werden gepubliceerd.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

  • Wat zijn de voordelen van de nieuwe fusieregels bij VZW’s?
  • Wat is de procedure voor fusie van VZW’s?
  • Hebben we een bedrijfsrevisor of notaris nodig bij een fusie/splitsing van een VZW?
  • Is het zinvol te opteren voor de nieuwe fusieprocedure boven de vroegere regeling van de inbreng om niet van een algemeenheid?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van een fusie (rechtspersonenbelasting, vennootschapsbelasting, registratierechten en btw)?
  • Hoe controle uitoefen via een VZW koepelstructuur?

Praktisch

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Escala:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille