De werking van de jeugdrechter grondig toegelicht


De werking van de jeugdrechter doorgelicht voor sociaal-agogische hulpverleners.
Webinar Wetgeving en administratie 210321

Introductie

Maar al te vaak worden we geconfronteerd met ouders wiens kind werd onderworpen aan een beslissing van de jeugdrechter, zoals bijvoorbeeld de plaatsing. Sommige ouders worden geconfronteerd met kinderen die strafbare feiten plegen, en zien vaak door de bomen het bos niet meer wanneer de jeugdrechter hierin dient tussen te komen.

Deze twee specifieke situaties, zijnde de verontrustende opvoedingssituaties en de misdrijf omschreven feiten, vormen de basis van een juridisch en ingewikkeld kader.

In deze vorming wordt hieromtrent duidelijkheid geschept.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het is de bedoeling dat u aan de hand van deze cursus een eerstelijnsadvies kunt geven teneinde aan de bezorgdheden van ouders en kinderen tegemoet te komen.

Omschrijving

Deze cursus heeft als doel enerzijds inzicht te verwerven in deze complexe materie aan de hand van een uiteenzetting van de wetgeving. Aan de hand van vele casussen wordt er anderzijds duidelijkheid geschetst over de werking en de bevoegdheid van de jeugdrechter en de beslissingen nopens kinderen op dit gerechtelijk niveau.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is uiterst geschikt voor sociaal agogische medewerkers van OCMW en CAW.

Ook gelijkaardige functies binnen allerhande instellingen, ook zorginstellingen, scholen en politie kunnen veel baat vinden bij deze opleiding.

Methodologie

De lesmethode is de beproefde mix tussen theorie, wetgeving en casussen.

Waarbij ook ruimte wordt geschapen voor interactie, vraag en antwoord, tussen docent en deelnemer.

Programma

Komen aan bod:

 • De werking van de jeugdrechter:
  • Wat zijn de bevoegdheden van de jeugdrechter?
  • Welke beslissingen kan de jeugdrechter nemen?
  • De actuele wetgeving omtrent de werking van de jeugdrechter
  • Wat is een plaatsing?
  • De twee specifieke situaties: zijnde de verontrustende opvoedingssituaties en het gepleegde misdrijf als basis van dit bijzondere juridisch kader.
 • Diverse aangehaalde casussen dewelke een duidelijk beeld schetsen over de werking en de bevoegdheid van de jeugdrechter en de beslissingen nopens kinderen op dit gerechtelijk niveau.
 • De diverse alternatieve mogelijkheden en maatregelen dewelke de jeugdrechter kan opleggen:
  • een leerproject
  • een taakstraf
  • een plaatsing in de instellingen van Everberg of Mol
  • alsook de maatregelen in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie waarbij de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats staat.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.