Bodem, een huidige stand van zaken


"Waarop let u het best als milieucoördinator"
Opleiding Wetgeving en administratie 160466

Omschrijving

De bodemregelgeving in Vlaanderen bestaat ondertussen ruim 20 jaar maar blijft evolueren. De overheid streeft naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Dit geldt bij uitstek voor de milieucoördinatoren en de bodemsaneringsdeskundigen. De toelichting dompelt u vooreerst onder in de krachtlijnen van het Bodemdecreet met extra aandacht voor de recente wijzigingen. We staan ook stil bij de meer technische aspecten van bodemverontreiniging waarbij u meer zicht krijgt op de aard of risico's van een bodem- of grondwaterverontreiniging. De regelgeving rond het grondverzet krijgt een bijzondere plaats in de toelichting daar ze een breed toepassingsveld heeft wanneer u bodem gaat uitgraven. Daarnaast verliezen we niet uit het oog dat bodemverontreiniging een belangrijke invloed kan uitoefenen op de vastgoedwaarde van terreinen. Ten slotte sluiten we af met een overzicht van raakpunten tussen het Vlaamse bodembeleid en uw taken als milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk tot milieucoördinatoren en verantwoordelijken die te maken hebben met de materie rond bodemverontreiniging.

Methodologie

De toelichting zal vertrekken vanuit het bestaande beleid en de technische aanpak van bodemverontreiniging maar houdt steeds de betekenis voor de milieucoördinator in het achterhoofd. De interactie met de milieucoördinator is dus van belang. Vragen kunnen direct aan bod komen.

Programma

  • Bodemsanering in Vlaanderen
  • Krachtlijnen van de wetgeving rond bodem zoals terug te vinden in het Bodemdecreet en uitvoeringsbesluit VLAREBO
  • De mogelijke oorzaken van verontreiniging
  • De verschillende fasen van het bodemonderzoek en de bodemsanering
  • De verplichtingen tot bodemonderzoek en -sanering
  • De wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
  • Het bodemattest en de regelgeving rond de overdracht van gronden
  • De onderzoekstechnieken aan de hand van een case-study
  • De concrete aandachtspunten voor de milieucoördinator in het kader van het bodembeleid

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.