Bewindvoering: regelgeving & aandachtspunten uit de praktijk van de vrederechter

Webinar Wetgeving en administratie 100754

Omschrijving

Sinds 1 september 2014 werd het systeem van het beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen gewijzigd. Sindsdien bestaat er nog één globaal beschermingsstatuut. De verschillende statuten worden opgeheven en worden in één beschermingsstatuut geïntegreerd.

Het stelsel van de voorlopige bewindvoering werd als basis gebruikt voor het nieuwe systeem. In dit systeem kan de vrederechter een 'bescherming op maat' uitwerken. Hierbij zal hij in de eerste plaats kijken naar de mogelijkheden van de betrokkene zelf. In het nieuwe systeem zal de beschermde persoon zelf ook meer betrokken worden in het besluitvormingsproces. De vrederechter zal luisteren en rekening houden met de wil van de beschermde persoon.

Tijdens deze opleiding bespreken we de belangrijkste aandachtspunten van de "Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus".

Dankzij een praktijkgerichte uiteenzetting zult u na de opleiding de belangrijkste krachtlijnen van de wet kennen, en weten hoe dit toegepast kan worden op uw patiënten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond 'Voorlopige bewindvoering' en juridische conflicten hierrond:

 • Politiezones
 • CAW's
 • OCMW's
 • Sociale diensten
 • Openbare besturen en overheidsinstellingen

Inschrijvingsrecht voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde: 132 euro (excl. BTW)

Opleiding erkend door IGO (TEC-E18090).

Gelieve bij inschrijving uw functie en korps te vermelden.

"Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega."

Methodologie

 

Programma

 • Inwerkingtreding
 • Krachtlijnen
 • Voornaamste vernieuwingen: een overzicht
 • De nieuwe regeling
  • De buitengerechtelijke bescherming
  • De rechterlijke beschermingsmaatregel: bijstand of vertegenwoordiging?
 • De procedure
 • Eerste evaluatie van de nieuwe regeling

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 23/10/2020 09:30 12:30
vrijdag 23/10/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).