Basisopleiding onteigeningsrecht

Opleiding Wetgeving en administratie 090395

Omschrijving

De onteigening is een complex instrument waarover de overheid beschikt om - zo het niet anders kan - bezit te nemen van onroerende goederen met het oog op het realiseren van een doel van algemeen nut.  

Om tot onteigening te kunnen overgaan dienen heel wat voorwaarden  (cumulatief) vervuld te worden. Er dient rekening gehouden te worden met grondwettelijke en Europeesrechtelijke bepalingen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een veelheid aan algemene en bijzondere (procedure)wetten die bovendien niet altijd even duidelijk zijn.

Tijdens de opleiding wordt grondig ingegaan op de diverse onderdelen van het onteigeningsrecht, doch op een verstaanbare wijze en zonder te vervallen in oeverloze details. De theoretische onderbouw wordt afgewisseld met meer praktische voorbeelden. Kennis delen is het uitgangspunt. De docenten staan dan ook open voor inbreng, vragen en eigen ervaringen van de deelnemers.

In deze opleiding is de nieuwe Vlaamse Onteigeningswetgeving volledig geïntegreerd. De wijzigingen worden aangegeven en de procedure van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet wordt uitgelicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot ambtenaren of medewerkers die betrokken zijn bij onteigeningen: lokale besturen (juridische diensten, diensten ruimtelijke ordening), provincies, intercommunales, regionale en federale overheden, autonome overheidsbedrijven en sociale bouwmaatschappijen.

Programma

 • Inleiding
 • Wettelijk kader
 • Wat is onteigening (en wat is het niet)?
 • Europese en grondwettelijke bescherming tegen onteigening
 • De onteigeningsvoorwaarden uitgediept
 • Algemeen nut
 • Habilitatie
 • Procedure
 • Vergoeding
 • Onteigeningsnoodzaak

 

 • De administratieve en de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure
 • Doel
 • Wetgevend kader
 • Verloop
 • Juridische actiemogelijkheden tijdens de administratieve fase
 • Principes inzake onteigeningsvergoeding

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Cultureel Centrum Hasselt
 • Kunstlaan 5
 • 3500 Hasselt
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Reiner TIJS is licenciaat in de rechten (KUL), master in het ondernemingsrecht (UA) en volgde tevens de opleiding tot milieucoördinator (UGent). Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Antwerpen en vennoot van FORUM ADVOCATEN (www.forumadvocaten.be). Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht (ruimtelijke ordenings- stedenbouw- en milieurecht, onteigeningsrecht,...). Hij publiceerde in deze materie ook reeds verschillende boeken waaronder 'Openbaarheid van bestuur' (Larcier, 2011), 'bestuursrecht in hoofdlijnen' (Intersentia, 2012), 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen' (Politeia, 2015) en 'Stedenbouwkundige verordeningen' (die Keure, 2015). Hij verzorgt voor Escala ook diverse opleidingen, waaronder de 'basisopleiding bestuursrecht', 'openbaarheid van bestuur' en 'het motiveren van bestuurshandelingen'.