Basiscursus bestuur, regelgeving en beleid voor nieuwe medewerkers in de lokale besturen


Basisregels besturen voor nieuwe medewerkers lokale overheid.
Opleiding Wetgeving en administratie 220422
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent de basisregels van uw lokaal bestuur en de praktische werking ervan.

Omschrijving

Als u gaat werken voor de lokale overheid is het goed om inzicht te krijgen in het bestuur, de werking en de relevante regelgeving waar u rekening mee moet houden zowel intern als extern naar de burgers toe.

Het zijn basisinzichten die ervoor zorgen dat u een betere inschatting kan maken van uw acties als er bepaalde vragen of problemen op u afkomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot nieuwe personeelsleden en beleidsverantwoordelijken van lokale overheden (gemeenten, steden, OCMW's,  provincies).

Voorkennis

Het betreft een juridische opleiding, maar er is op zich geen voorkennis vereist. Iedereen die als personeelslid of beleidsverantwoordelijke bij de lokale overheid werkt of wil gaan werken of geregeld met overheden in contact komt, is immers gebaat met juridische inzichten over de bevoegdheden, organisatie, structuur en werking van het bestuur.

Deze basisopleiding is gespreid over 3 volle lesdagen.

Opgelet: enkel Voor de module 'motivering van de bestuurshandelingen' kan apart ingeschreven worden.

Methodologie

Er geschiedt kennisoverdracht aan de hand van herkenbare cases.

Er is veelvuldige interactie tussen de docent en de deelnemers.

Er is steeds weer aandacht voor: de relevante wetgeving kennen, deze kunnen toepassen en diverse juridische en praktische inzichten verwerven.

Programma

DAG 1 voormiddag: BESTUUR, RECHT EN BELEID

 • Recht versus beleid (primaat van de politiek en taakverdeling politiek en administratie)
 • Staatsstructuur in een notendop
 • De hiërarchie van de normen
 • De eigen aard van het bestuursrecht
 • De bronnen van het bestuursrecht

DAG 1 namiddag: WERKING VAN HET BESTUUR

 • De Bestuurshandelingen
 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Openbaarheid van bestuur (*)
 • De motiveringsplicht (*)
 • De wetten van de openbare dienst

DAG 2 voormiddag: HET BESTUUR EN DE BURGER

 • Klachten
 • Ombudsdienst
 • Bestuurlijke beroepen
 • Jurisdictionele beroepen (bij de Raad van State, administratieve rechtscolleges, burgerlijke hoven en rechtbanken)

DAG 2 namiddag: HET BESTUUR EN ZIJN PERSONEEL

 • Algemene beginselen van ambtenarenrecht
 • Het verschil tussen statutaire en contractuele tewerkstelling
 • Rechtspositieregeling
 • Deontologie
 • Tucht

 

(*) Deze onderdelen kunnen verder worden uitgediept (zie hierna).

DAG 3 voormiddag: MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN

(hier kan ook apart voor worden ingetekend)

 • Formele en materiële motiveringsplicht. Wie moet motiveren?
 • Wat moet gemotiveerd worden?
 • Hoe correct motiveren?
 • Sanctionering van de motiveringsplicht

Dag 3 namiddag: OPENBAARHEID VAN BESTUUR

 • Actieve en passieve openbaarheid van bestuur
 • Wettelijk kader
 • Welke rechten heeft de burger (Recht op inzage, kopie, afschrift en verbetering)
 • Welke documenten zijn openbaar (principe en uitzonderingen)
 • Aanvragen inzake openbaarheid van bestuur
 • Beroep tegen beslissingen inzake openbaarheid van bestuur
 • Checklist voor het bestuur

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/10/2022 09:00 12:00
donderdag 20/10/2022 13:00 16:00
donderdag 27/10/2022 09:00 12:00
donderdag 27/10/2022 13:00 16:00
donderdag 10/11/2022 09:00 12:00
donderdag 10/11/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.