Basis vzw: wetgeving en werking


Na deze opleiding ziet u het bos door de wettelijke vzw-bomen
Webinar Wetgeving en administratie 200038

Introductie

Bent u actief in de vzw-wereld en bekleedt u daarin een directie-, leidinggevende of staffunctie? Wilt u als vzw-bestuurder een beter inzicht in de wetgeving zodat u gerust kunt zijn dat alles correct verloopt?

Deze basisopleiding regelgeving en werking van de vzw dompelt u onder in wat u moet weten als heropfrissing of als startende medewerker of bestuurder.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Na deze opleiding ziet u het bos door de wettelijke bomen en kunt u de belangrijkste vzw-regels correct in de praktijk toepassen.
 • Deze opleiding is sterk praktijkgericht. U gaat naar huis met een koffer vol tips en tricks om de statuten van uw vzw niet louter een formalistisch plichtnummertje te laten zijn, maar veeleer een rijk en werkzaam kompas voor degelijk en ordelijk beheer van uw vzw.
 • Checklists (o.m. statutaire bepalingen, besluitvorming, …) maken de abstracte juridische regels toepasbaar.
 • U krijgt bovendien zeer praktische inzichten omtrent uw aansprakelijkheden, in het nieuwe wettelijke kader en u krijgt notie omtrent het indekken van aansprakelijkheid binnen vzw’s.

Omschrijving

Met het Wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 opereren vzw’s onder een nieuw gesternte. Vzw’s vinden voortaan hun wettelijke regels in een wetboek dat ze delen met onder meer vennootschappen.

 • Hoe gaat u met dit wettelijke kader aan de slag?
 • Wat zijn de wettelijke verplichtingen waaraan u dient te voldoen?
 • En meer: welke kansen zijn er om de werking van uw vzw te optimaliseren?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is in de eerste plaats gericht op personen met volgende rollen binnen een vzw:

 • bestuurders
 • dagelijks bestuur
 • directieleden en het team dat hen ondersteunt zoals directiesecretarissen, (administratieve en juridische) stafmedewerkers, …

Methodologie

 • toelichting door de docent
 • illustratie aan de hand van voorbeelden
 • ruime mogelijkheid tot interactie via het stellen van vragen door de deelnemers en het met elkaar delen van ervaringen en inzichten

Programma

Dag 1 & 2

Tijdens de eerste twee dagen maakt u kennis met het wettelijk kader van de vzw. We zoomen vervolgens in op de statuten, de basis van uw vzw. Hiertoe brengen we onder meer in kaart welke bepalingen verplicht in uw statuten moeten opgenomen zijn. Zo wordt u snel duidelijk op welke punten uw statuten aan een update toe zijn of waar opportuniteiten voor verfijning liggen. Er gaat bij dit alles bijzondere aandacht naar de dwingende bepalingen waarvan u niet kunt afwijken.

In een volgend onderdeel zoomen we in op de organen van de vzw: het dagelijks bestuur, het bestuursorgaan (voorheen: raad van bestuur), de algemene vergadering, de directeur/directie en eventueel de gedelegeerd bestuurder. Wat is hun rol? Wat moet u verstaan onder de vertegenwoordiging in rechte? Hoe organiseert u het samenspel en de besluitvorming van deze bestuursorganen? Waar dient u zich aan te houden en hoe bevordert u een vlot verloop van deze vergaderingen?

Tot slot gaat er voldoende aandacht naar de wettelijke verplichtingen waarvan u er vele jaarlijks moet nakomen. Komen onder meer aan bod: het verenigingsdossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, Patrimoniumtaks, UBO, BIZTAX, …

Dag 3

In de derde dag van de opleiding gaan we in op een zeer belangrijk aspect: de aansprakelijkheid in vzw’s en hoe uw vzw, bestuurders en medewerkers indekken. Deze leersessie wordt gegeven door Rudi Claeys, jurist en expert inzake verzekeringen. Inhoudelijk ligt zijn focus op:

 • De diverse risico’s die zich stellen in hoofde van vzw’s
 • De Verplichte en niet-verplichte verzekeringen
 • De diverse aansprakelijkheden in hoofde van de bestuurders
 • De wijzigingen in het wetgevend kader en de gevolgen
 • Het indekken van de aansprakelijkheid

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 09/11/2023 13:00 16:00
donderdag 16/11/2023 13:00 16:00
donderdag 23/11/2023 13:00 16:00
dinsdag 28/11/2023 13:00 16:00
donderdag 30/11/2023 13:00 16:00
vrijdag 15/12/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 720,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Davy De Laeter is licentiaat in de rechten en bestuurder bij tal van verenigingen. Hij staat in het kader van zijn eigen adviesbureau vzw-kliniek (www.vzw-kliniek.be) vele tientallen verenigingen dagelijks bij met raad en daad en volgt de actualiteit rond vzw-wetgeving op de voet. Hij adviseert vzw's onder meer met betrekking tot oprichting en ontbinding, het (her)schrijven van statuten, boekhouding en financiering, vrijwilligersstatuut, privacyregelgeving en auteursrecht. Als auteur schrijft hij over al deze thema's voor publicaties bij onder meer Kluwer.

Rudi Claeys is jurist, hij doceert de aansprakelijkheids-slotsessie vanuit zijn jarenlange professionele ervaring en carrière waarbij hij veelvuldig geconfronteerd werd met aansprakelijkheden binnen vzw's en andere verenigingen. Daarbij had hij telkens ook grondig oog voor alle mogelijke preventieve en reactieve maatregelen in dit kader.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.