Actualia GDPR en beslissingen GBA voor de zorgsector


Actualia GDPR en jurisprudentie GBA specifiek voor de zorgsector
Webinar Wetgeving en administratie 210293

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het hoofddoel van deze vorming is geactualiseerde kennis omtrent de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook aan alle aanverwante Europese en nationale wetgeving die bijkomend van toepassing zouden kunnen zijn op de gegevensverwerking in de zorgsector.

Omschrijving

In de zorgsector wordt er op dagdagelijkse basis een veelheid aan gevoelige informatie verzameld, verwerkt en bewaard, waaronder ook een veelheid aan medische gegevens. De meeste van deze gegevens kwalificeren zonder meer als persoonsgegevens die worden beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens deze opleiding wordt er in de eerste plaats dieper ingegaan op de regels inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals deze specifiek van toepassing zijn in de zorgsector. We gaan kort in op de basis als heropfrissing en focussen vervolgens op sectorspecifieke aandachtspunten en valkuilen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze actualia vorming is zeer verrijkend voor medewerkers van ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en andere zorggerelateerde organisaties uit het werkveld.

De gebrachte kennis is van belang voor administratieve medewerkers van hogervermelde organisaties maar evenzeer voor de zorgmedewerkers zelf.

Methodologie

De docente hanteert een mix van volgende leermethoden:

 • kennisoverdracht omtrent de actuele wetgeving en jurisprudentie
 • bespreking van specifieke zorggerelateerde casussen
 • vraag en antwoord tussen docente en deelnemers

Programma

Er zal onder meer een antwoord worden gegeven op volgende leervragen:

 • Welke basisprincipes zijn van toepassing?
 • Waarop specifiek te letten voor de verwerking van medische gegevens?
 • Welke documenten en contracten op te stellen?
 • Welke beveiligingsmaatregelen dienen er te worden genomen?
 • Varia

In de tweede plaats zal er aandacht worden besteed aan:

 • De actualiteiten inzake gegevensbescherming in de zorgsector
 • Enkele relevante beslissingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en andere Europese toezichthoudende autoriteiten worden besproken
 • Varia

Interessante opleiding, als opfrissing maar ook omdat andere wetgeving wordt meegenomen en niet alleen GDPR. Verder ook inzoomend op de actualiteit en met een aantal praktische voorbeelden.

Vanoystaeyen Gregory, De Vijver vzw

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.