Actualia domeinconcessies


Goede afspraken maken goede vrienden
Webinar Wetgeving en administratie 140152

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u duidelijk zicht op de mogelijkheden van publiek-private samenwerking via domeinconcessies.

Omschrijving

De domeinconcessie is een administratief contract tussen de overheid en de concessiehouder voor de uitbating van een terras, frituur, tijdelijk event, ... De domeinconcessie bepaalt de toelating om privatief gebruik te maken van het openbaar domein. Aan een particulier wordt enkel toegelaten voor diens privé-activiteiten van het openbaar domein gebruik te maken.

Wat zijn echter de verschillende mogelijkheden van deze samenwerkingsvorm? Aan welke juridische regels is dit alles gebonden? Wat zijn de verschillende mogelijkheden om op deze manier een publiek-private samenwerking op te zetten?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die professioneel betrokken zijn bij de toewijzing van domeinconcessies.

Programma

 • Publiek-private samenwerking en de rol van concessies
  • Algemene visie op PPS
  • PPS en domeinconcessie
 • Openbaar domein versus privaat domein
  • Het onderscheid tussen privaat en openbaar domein
  • Juridische benadering van privaat en openbaar
 • De essentie van een domeinconcessie
  • Juridische aard en bestanddelen van een domeinconcessie
  • Vereisten voor een concessie
  • Gebruik en toekomst van de domeinconcessie
 • Concessies van openbare werken en diensten
  • Juridische aard en bestanddelen van de concessies van openbare werken en diensten
  • Gebruik en beperkingen van de domeinconcessie van openbare werken en diensten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.