Actua omgeving: het nieuwe pachtdecreet


Opportuniteiten en aandachtspunten voor publieke overheden en vzw's
Webinar Wetgeving en administratie 210459

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bekomt een grondig inzicht in:

 • De nieuwe Vlaamse pachtwetgeving
 • Er wordt tevens gelinkt met de Waalse pachtwetgeving
 • De complexe regelgeving omtrent landbouwgronden, waarbij ook de valkuilen worden benadrukt van de pachtwetgeving alsook van het gebruik van andere alternatieve overeenkomsten
 • U krijgt het typische pachtrecht-vakjargon mee

Omschrijving

In deze intensieve cursus wordt u ondergedompeld in alle aspecten van de Vlaamse en Waalse pachtwetgeving.

Na deze opleiding vindt u uw weg in deze complexe regelgeving omtrent landbouwgronden en heeft u het typische vakjargon onder de knie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale en regionale overheden, intercommunales, IGS'en, autonome gemeentebedrijven en vzw's zijn de hoofddoelgroep van deze opleiding.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • 3u BIV
 • 3u Nationale Raad voor Landmeters-Experten

Programma

 • Ontstaan en situering
 • Toepassingsgebied van het Vlaams pachtdecreet en uitsluitingen
 • Definities
 • Pachtprijs
 • Verpachting door openbare besturen
 • Soorten/duurtijd en alternatieve overeenkomsten
 • Beëindiging in onderling akkoord
 • Opzegging door de pachter
 • Opzegging door de verpachter
 • Pachtontbinding
 • Exploitatie van het pachtgoed
 • Onderpacht en pachtoverdracht
 • Overlijden verpachter en pachter
 • Voorkooprecht
 • Vergoedingen einde pacht – soorten
 • Gerechtelijke procedure
 • Aparte topics
 • Bedenkingen en vragen

Stefaan Desrumaux heeft een ruime ervaring in het agrarisch recht en beschikt over een diepgaande kennis van de landbouwsector. Hij leidt het team "AGRO" binnen het kantoor Odigo Advocaten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.