Actua Omgeving - het Handhavingsdecreet

Opleiding Wetgeving en administratie 180091

Introductie

In deze opleiding wordt na een korte bespreking van de basis gefocust op de wijzigingen en nieuwe mogelijkheden inzake handhaving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Medewerkers van gemeenten, steden en provincies binnen de diensten omgeving, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu
  • Medewerkers politie en inspectie
  • Medewerkers intercommunales met grondgebonden activiteiten
  • ...

Programma

Toelichting bij principes en update van de laatste stand van zaken waarbij onder meer zal worden stilgestaan bij:

  • misdrijven en inbreuken
  • bestuurlijke en rechterlijke maatregelen
  • preventief optreden
  • herevaluatie van de bestaande instrumenten
  • nieuwe handhavingsinstrumenten (bv. herstelattest, kwijtschelding dwangsom, ...)
  • ...

Mr. Jo Van Lommel is advocaat verbonden aan het kantoor GSJ Advocaten (www.gsj.be) en maakt er deel uit van de vakgroep rond administratief recht, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw die sinds 40 jaar actief is in deze materie en regelmatig optreedt voor het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen en de gemeentebesturen, alsook namens ondernemingen en particulieren. Binnen het kantoor heeft hij zich verder toegelegd op de handhaving o.m. in het kader van de ruimtelijke ordening.

Hij heeft een Master diploma Milieurecht en is lid van de redactieraad van de Nieuwsbrief van het Tijdschrift Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan o.m. omtrent het stakingsbevel. Voor Escala verzorgt hij regelmatig opleidingen rond omgevingsrecht, handhaving, zowel in open aanbod als in house voor gemeenten, intercommunales, ...