ABC vreemdelingen en statuten, voor ambtenaren, sociaal werkers en politie


Vreemdelingen en hun statuten, een 'must know' voor elke sociaal-agogische werker.
Mixed Via Web Wetgeving en administratie 210386

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Hoewel het vreemdelingenrecht geen of slechts een beperkte plaats inneemt in de meeste opleidingen, komen velen mensen uit de sociale sector en de lokale besturen (gemeente en OCMW) in aanraking met de materie. Temeer omdat het vreemdelingenrecht de laatste jaren erg in evolutie is.

Omschrijving

De ene vreemdeling, immigrant, vluchteling is de andere niet.

Hoe ziet u helder in de verschillende vreemdelingenstatuten?

Aan de hand van concrete voorbeelden, documenten, ... wil de docent met jarenlange ervaring u het bos door de bomen doen zien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • lokale besturen (gemeente en OCMW)
 • integratiediensten
 • integratiecentra
 • onthaalbureau's
 • CAW's
 • opvangcentra
 • middenveldorganisaties

en andere besturen en organisaties die in contact komen met vreemdelingen zoals bij voorbeeld de politie.

Vooral de sociaal-agogische medewerkers van bovenvermelde organisaties vinden veel baat bij deze vorming.

Methodologie

De lesmethode is de gekende doelgerichte mix tussen kennisoverdracht omtrent wetgeving en rechtspraktijk en interactie tussen docent en deelnemer, vraag en antwoord.

Programma

 • Wie is vreemdeling?
 • Korte introductie en duiding inzake de begrippen EU - EER - Schengen  
 • Reizen met een identiteitskaart of een paspoort?
 • Gevolgen van het Schengen akkoord inzake grenscontroles aan de buitengrenzen van de Schengenzone
 • Korte toelichting inzake werking Dienst Vreemdelingenzaken en duiding bij het begrip 'vluchteling'
 • Praktijkgerichte duiding inzake paspoorten, in- en uitreisstempels en Schengenvisa (inclusief beveiligingskenmerken)
 • Toelichting bij de begrippen 'kort verblijf' en 'lang verblijf' met de verschillende daarbij behorende Belgische verblijfstitels/verblijfsstatuten  
 • Toelichting bij de verschillende maatregelen die genomen kunnen worden inzake illegaal verblijf

Samengevat:

 • Geschiedenis (summier)
 • DVZ (belangrijkste diensten)
 • Enkele bepalingen (paspoort, visum, reisstempels)
 • Binnenkomstvoorwaarden Schengen
 • Verblijf en vestiging
 • Maatregelen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 03/05/2022 09:00 12:00
dinsdag 03/05/2022 13:00 16:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Dirk Lathouwers is werkzaam bij de Lokale Politie Antwerpen als diensthoofd Recherche Leefmilieu.

Van 2008 tem 2012 was hij werkzaam binnen de Luchtvaartpolitie op de Luchthaven Zaventem bij de afdeling Grenscontrole, waarvan 1 jaar als diensthoofd immigratie.

Sinds 2015 neemt hij op Campus Vesta ook de 2-daagse voortgezette opleiding Vreemdelingrecht voor zijn rekening en geeft hij het vak Vreemdelingenrecht ook in de opleiding Middenkader als aan de 3e bachelor 'Rechtspraktijk' van de AP Hogeschool.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.