Aansprakelijkheid van medewerkers in de kinderopvang, jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg

Webinar Wetgeving en administratie 120671

Omschrijving

Als professional in de zorgsector wordt u regelmatig geconfronteerd met moeilijke situaties en hierbij horende keuzes.

Weet u in welke mate uw instelling, uw personeel  en/of uw vrijwilligers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten in gemaakte keuzes of risicogevallen die zich voordoen?

Tijdens deze opleiding bestuderen we de aansprakelijkheid in de zorgsector. Is er bijvoorbeeld sprake van juridische aansprakelijkheid wanneer een kind in de crèche uit een stoel valt? Is de zorgverlener aansprakelijk indien hij een jongere in de bijzondere jeugdzorg meegeeft met de grootvader hoewel afgesproken is met de ouders dat dit niet mag? Wat indien je als zorgverstrekker weet hebt van een dreigende en mogelijks escalerende thuissituatie bij een cliënt?

Deze vragen zijn allerminst eenvoudig te beantwoorden. Naast het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een moreel verantwoordelijkheidsgevoel en juridische aansprakelijkheid, moet voor elke vraag bekeken worden of het gaat om burgerlijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. En wat is het verband met schuldig verzuim? In deze opleiding gaan we in op deze begrippen en de gevolgen voor uw instelling en personeel.

De opleiding wordt doorspekt met rechtspraak en praktijkvoorbeelden. De docent legt alles uit in een verstaanbare taal, op maat van deelnemers zonder juridische vorming.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot medewerkers van zorginstellingen:

 • kinderopvang
 • jeugdhulp
 • personen met een beperking
 • seniorenzorg
 • thuishulp / ambulante zorg
 • ...

Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector

 • Overzicht soorten aansprakelijkheid
  • Algemeen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
   • Contractuele aansprakelijkheid
   • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  • Algemeen
  • Onopzettelijke slagen en verwondingen
  • Schuldig hulpverzuim
  • De strafprocedure schematisch
 • Zorgverstrekkers
  • Categorieën zorgverstrekkers
  • Focus op zorgverstrekkers in dienstverband
  • Focus op art. 1384, lid 1, 4 & 5 BW
  • Focus op verpleegkundigen BBT
 • Voorbeelden
  • Medische zorgverlening
  • Jeugdzorg
  • Ouderenzorg
  • Zorg personen met een beperking
  • Kinderopvang
 • Intervisie en ervaringsuitwisselingen tussen deelnemers en docent
 • FMO
 • Schadevergoeding

Uitdieping burgerlijke aansprakelijkheid

 • aansprakelijkheid instelling gebrekkige organisatie
 • aansprakelijkheid zorgverstrekking
 • specifieke topic: fixatie
 • andere moeilijke patiëntensituaties
  • actuele weigering medische hulp
  • zelfverdediging
  • autorijden
  • andere gevallen

Patiëntenrechten

 • algemeen
 • focus op IFC
 • uitoefening patiëntenrechten
 • beschermingsstatuten

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 04/05/2023 13:00 16:00
vrijdag 05/05/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

In 2007 startte Rudy Van Turnhout zijn carrière bij GSJ Advocaten. Hij specialiseerde zich in het aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht, het strafrecht en het gezondheidsrecht. Binnen deze rechtsdomeinen staat hij zowel overheden, ondernemingen als particulieren bij in dossiers van uiteenlopende aard.

Vanuit de bijzondere interesse voor lichamelijke letselschadedossiers voltooide hij in 2009 de postacademische opleiding evaluatie van menselijke schade aan de KUL. De kennis van het gezondheidsrecht diepte Mr. Van Turnhout in 2013 grondig uit als gedetacheerd stafmedewerker juridische zaken bij de Antwerpse ziekenhuis- en woonzorggroep GZA. Bijzondere aandacht besteedt hij ook aan arbeidsongevallendossiers. Sedert 2014 is Mr. Van Turnhout als docent verbonden aan Syntra, waar hij het vak arbeidsongevallenverzekering doceert in het tweede jaar van de opleiding verzekeringstussenpersoon.

Mr. Van Turnhout is auteur van verscheidene bijdragen en artikelen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en is regelmatig spreker op studiedagen georganiseerd door onder meer Escala.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.