Milieuschade: aansprakelijkheid, verzekering en overheidstoezicht


Milieuschade: wat zegt de wet? wie is aansprakelijk? hoe verzekeren?
Opleiding Verzekeringen 150550

Omschrijving

Bedrijven, instellingen of organisaties kunnen milieuschade veroorzaken:

 • Een brand zorgt ervoor dat de bodem verontreinigd wordt.
 • Er is een lek in een container met gevaarlijke stoffen.
 • Milieuwetgeving wordt niet gevolgd, waardoor er schade aan het milieu veroorzaakt wordt.
 • De gebouwen bevatten asbest.
 • Giftige stoffen komen vrij bij het laden en lossen van opslagvaten.
 • ...

Deze opleiding doorloopt een stappenplan, waardoor de aansprakelijkheid bij milieuschade en de milieuverzekeringen geen geheimen meer hebben voor u. Zowel voor bedrijven en organisaties als voor de overheid en handhavers is deze opleiding dan ook een onmisbare bron van informatie. Volgende aspecten komen aan bod tijdens de opleiding:

 • Wat is milieuschade en wanneer spreken we over milieuschade?
  In dit deel gaan we na welke componenten vereist zijn om over milieuschade te spreken.
 • Wie is aansprakelijk voor de milieuschade die werd veroorzaakt.
 • Wat zijn de gevolgen voor de partij die aansprakelijk werd gesteld?
 • Hoe kunnen deze risico's beperkt worden, via preventie of milieuverzekering?
 • Regelgeving en overheidstoezicht

Via deze aanpak worden alle aspecten van de milieuschade behandeld, die voor u belangrijk zijn. De opleiding wordt opgebouwd adhv belangrijke juridische informatie, en wordt aangevuld met voorbeelden en cases uit de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich onder meer tot volgende doelgroepen:

 • Openbare besturen
  • Milieuambtenaren en ambtenaren ruimtelijke ordening
  • Handhaving en politie
 • Bedrijven, instellingen en organisaties
  • Bedrijven
  • Zorginstellingen
  • Verzekeringsmaatschappijen
 • ...

Programma

 • Aansprakelijkheid voor milieuschade
  • Klassieke foutaansprakelijkheid (art. 1382 BW)
   • Fout
    • Overtreden van een wettelijke of reglementaire norm
    • Miskennen van de algemene zorgvuldigheidsnorm
     • Regelen van goed vakmanschap
     • Abnormaal gevaarlijke situatie
     • Het voorzorgsprincipe
    • Rechtvaardigings- en bevrijdingsgronden
     • Noodtoestand
     • Naleven van de vergunning
   • Schade
    • Persoonlijk
    • Vaststaan
    • Collectieve milieugoederen
   • Oorzakelijk verband
    • Bewijsvoering
    • Kosten gemaakt door de overheid
   • Schadeloosstelling
  • Objectieve en risicoaansprakelijkheid
   • Evenwichtsleer
   • Bijzondere wetgeving
   • Aansprakelijkheid door gebrekkige zaken
 • Verzekeringen van aansprakelijkheid
  • Verzekerbaarheid (graduele schade)
  • Klassieke verzekeringspolissen
   • Polissen burgerlijke aansprakelijkheid en BA na levering
   • Bestuurdersaansprakelijkheid
   • Gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden
   • Specifieke en algemene milieuverzekeringen
  • Milieuschade
  • Dekkingstermijn
  • Herstel van schade
  • Uitsluitingen
  • Verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Bijzondere wetgeving
  • Afvalstoffen- en materialendecreet
  • Bodemdecreet
  • Grondwaterdecreet
  • Milieuschadedecreet: de implicaties op de milieuverzekering

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 24/10/2022 09:30 12:30
maandag 24/10/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Meester Marleen Ryelandt is advocate en sinds 1983 actief aan de Balie te Brugge na haar studie rechten aan de Universiteit te Gent. In 2000 behaalde zij nog een bijkomende master milieurecht.

Na 23 jaar werken in vennootschapsverband, heeft zij een eigen kantoor opgericht in Brugge. Ze specialiseerde zich o.a. in administratief recht, milieurecht en ruimtelijke ordening.

"Marleen beschikt over een heel ruime kennis en kan op elke vraag antwoorden, bovendien kan ze veel concrete voorbeelden aanhalen. De cursus was heel interessant."

Mouton Rudi, MIVB

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.