De link tussen successieplanning en persoonlijke financiële planning - een opportuniteit voor cijferberoepen


Persoonlijke financiële planning wint aan belang, wordt georganiseerd als interactieve webinar!
Webinar Verzekeringen 190177

Introductie

Tot voor kort bestond successieplanning er in veel gevallen louter in om de klanten erfbelasting te doen besparen. Maar daar komt nu stilaan beweging in. De klanten van vandaag liggen niet alleen meer wakker van fiscaliteit, maar maken zich ook steeds meer zorgen omtrent hun financiële toekomst. Lage of onzekere rendementen op beleggingen, stijgende levensverwachting, potentiële financiële risico’s, enz. voeden deze onzekerheid omtrent de toekomst.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding komen thema's aan bod die u moeten helpen werken aan een duurzame oplossing die werkzaam is voor uw klant. Een oplossing die ook mee evolueert met uw klant en waarbij u dan ook de link kan leggen tussen successieplanning en financiële planning. Alleen door de financiële context te integreren in uw advies kan u immers een oplossing aanreiken waarmee uw klant niet in de problemen komt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders, familiy-office medewerkers, makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, …

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: 3 punten verzekeringen
 • ITAA: 3 uur
 • BIV: 3 uur

Programma

 • Wat met de financiële draagkracht van de langstlevende echtgenote?
 • Riskeert een fiscale optimalisatie géén financieel deficit te creëren bij de ouders?
 • Is de successieplanning 'future proof' ingeval van invaliditeit van één van beide partners?
 • Zit het beleggingvastgoed juist gealloceerd (privé versus vennootschapsstructuur)?
 • Wat is een juiste financiële timing voor een optimale successieplanning?
 • Is een successieplanning bestand tegen het plots overlijden van één van beide partners?
 • Liquiditeit, een vaak onderschat item in het kader van successieplanning
 • Wat met de gezinswoning, vaak het belangrijkste financieel actief van iemands vermogen?

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.