Werken op hoogte: rolsteigers


Leer een rolsteiger gebruiken, bouwen en controleren.
Opleiding Veiligheid 130888

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u een rolsteiger bouwen, gebruiken en controleren.

Omschrijving

Leer onder leiding van ervaren deskundigen hoe een rolsteiger te gebruiken, te bouwen en te controleren en wordt via deze opleiding een "Bevoegd persoon rolsteigers".

Deze opleiding kadert binnen het KB voor "Werken op hoogte" (31 augustus 2005, BS 15 september 2005).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die een rolsteiger gebruiken, opbouwen, aanpassen en controleren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Men dient in het bezit te zijn van een helm, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

hoogte-rolsteiger-1-1_2013-888.jpg

Programma

Deel 1: "Bevoegd persoon rolsteigers" (5 uren theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • De voorwaarden inzake toelaatbare beslissing kennen, kunnen interpreteren, kunnen toepassen en kunnen doen toepassen.
 • Weten waarom vanuit een risicoanalyse gekozen kan worden voor het gebruik van een rolsteiger.
 • Weten hoe gecontroleerd moet worden of een stelling blijft beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften bepaald in het artikel 15 van het KB.
 • Weten dat de werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de stelling die niet gebruiksklaar zijn.
 • Het montage-, demontage-, en ombouwschema van de stelling kunnen opstellen en kunnen aanpassen.

Opleidingsmethoden:

 • Definitie van werken in de hoogte en het risico van vallen.
 • Voorstelling van een rolsteiger (klassen, essentiële delen).
 • Definitie van de 'bevoegde persoon' in overeenstemming met het K.B. van 31.08.2005.
 • De voorzorgsmaatregelen voor het risico waarbij personen of objecten vallen.
 • De weersomstandigheden die de veiligheid van de rolsteiger kunnen veranderen, bepalen.
 • De voorzorgsmaatregelen in geval van een verandering van weersomstandigheden met betrekking tot de veiligheid op de rolsteiger.
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten.
 • Voorstelling en uitleg van de berekeningsnota en de montage van de fabrikant en de voorstelling van de controlepunten.
 • Regels voor de montage en het gebruik (voorzorgsmaatregelen algemeen, plaatsing, stabiliteit, sterkte, weerstand, ...).
 • Presentatie en uitleg van de handleiding van de fabrikant van de rolsteiger.
 • Presentatie en uitleg van de berekeningsnota voor de weerstand en stabiliteit.
 • Praktische toepassingen.


Deel 2: "Rolsteigerbouwer" - het opbouwen van verschillende types rolsteigers op een veilige werkmethode  (3 uren praktijk)

Doelstellingen:

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige rolsteiger.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige rolsteigertypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de rolsteiger, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen.

Opleidingsmethoden:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige rolsteigers: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig rolsteigerplan.
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk.
 • Kennis van eenvoudige rolsteigers.
 • Kennis van het gebruik van stabilisatoren en het verankeren van een rolsteiger.
 • De lastenverdeling op de rolsteiger kennen.
 • Praktische toepassingen.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/11/2023 08:30 12:30
maandag 27/11/2023 13:30 17:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.