Veiligheidszorg: aandacht voor systeem en cultuur


Set van 4 webinars over het implementeren van een veiligheidszorgsysteem en het verbeteren van de veiligheidscultuur in uw organisatie
Webinar Veiligheid 210248

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinars:

 • Beschikt u over interessante ideeën om de veiligheidscultuur in uw organisatie verder te verbeteren
 • Kunt u aan de slag met de implementatie van een veiligheidszorgsysteem
 • Heeft u de basiskennis om het eigen zorgsysteem aan te passen om aan de ISO45001-norm te voldoen

Omschrijving

In deze webinars gaan we in op twee belangrijke hoekstenen om te komen tot betere resultaten op vlak van veiligheid, namelijk de implementatie van een veiligheidszorgsysteem en het verbeteren van de veiligheidscultuur in een organisatie.

Arbeidsongevallen voorkomen is immers voor elke organisatie een belangrijke doelstelling. Het is echter niet éénduidig op welke wijze men deze doelstelling kan bereiken.

Tijdens deze sessies zal niet gewerkt worden vanuit de wetgeving, maar zullen we voornamelijk voorbeelden van good practices bekijken. Op die manier kunt u inspiratie en ideeën opdoen om verdere verbeteringen door te voeren binnen uw organisatie.

Er zullen ook handvaten aangeleverd worden om van start te gaan met de ISO45001-norm voor een managementsysteem betreffende veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot diegene die bezig is met veiligheidszorg en inspiratie zoekt om verder te verbeteren en te groeien.

Methodologie

Tijdens deze set exclusieve, interactieve webinars wordt voornamelijk vanuit de praktijk gewerkt. Het delen van best practices werkt inspirerend en zal u helpen om zelf verbeteringen in uw organisatie door te voeren.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens deze webinars worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Programma

Deel 1: De basis van een veiligheidsmanagementsysteem

Volgende elementen van een veiligheidsmanagementsysteem komen aan bod:

 • Key Performance Indicators (KPI’s)
 • Meetings
 • Arbeidsongevallen, EHBO-verzorgingen en incidenten
 • Opvolgen van acties
 • Opleiding
 • Organigram
 • Functiebeschrijvingen
 • Risicoanalyses
 • Aankoop
 • Documentbeheer
 • Noodprocedure

Deze elementen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Deel 2: Veiligheidsmanagement volgens ISO45001

Hier gaan we in op de elementen van de ISO45001-norm die in het eerste luik nog niet aan bod kwamen:

 • Contextanalyse
 • Stakeholderanalyse
 • Beleidsverklaring
 • Interne audits
 • Voldoen aan de wetgeving
 • Management of Change
 • SWOT-analyse
 • Management Review

Telkens worden voorbeelden gegeven van hoe men dit in de praktijk kan uitvoeren.

Deel 3: Verbeteren van de veiligheidscultuur

Volgende topics komen hierbij aan bod:

 • Situering & meten van de veiligheidscultuur
 • Piramide van Heinrich
 • Orde en netheid
 • De werkvloer betrekken
 • De hiërarchische lijn betrekken
 • Communiceren over veiligheid
 • Zichtbaarheid van veiligheid
 • Veiligheidsweek
 • Veiligheidsinstructiekaarten
 • Goede resultaten belonen
 • Bezoekers
 • Werken met derden
 • Veiligheid in de logistieke afdeling
 • Veiligheid in de onderhoudsafdeling

Deze topics worden telkens vanuit de praktijk behandeld.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/11/2022 14:00 15:00
donderdag 17/11/2022 14:00 15:00
dinsdag 22/11/2022 14:00 15:00
donderdag 24/11/2022 14:00 15:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Ken Coppieters is werkzaam als interne preventieadviseur bij Berry bpi te Zele, een bedrijf dat reeds jaren sterk inzet op veiligheid. Hij is hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) en verantwoordelijk voor het ISO45001-gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.