Veiligheidscoördinator, aanvullende module voor preventieadviseurs niveau 2 of niveau 1


Aanvullende cursusmodule tot veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Opleiding Veiligheid 100445

Omschrijving

Personen die de functie van coördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen willen uitoefenen waar een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is moeten enerzijds voldoen aan de vereisten inzake nuttige beroepservaring en het behaald diploma zoals opgenomen in artikel 56 (Codex, Titel III, Hoofdstuk V Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

Daarnaast moeten deze personen zoals voorzien in artikel 58 een bijkomende vorming tot veiligheidscoördinator volgen.

Wenst u dus als preventieadviseur niveau 2 of niveau 1 de functie van veiligheidscoördinator op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen uit te oefenen dan moet u met succes een bijkomende opleiding volgen. Het betreft een erkende cursusmodule "aanvulling tot veiligheidscoördinator" van 30 uren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel preventieadviseurs die in het bezit zijn van minstens het diploma van preventieadviseur niveau 2 kunnen inschrijven voor deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Worden slechts toegelaten tot het volgen van deze cursusmodule, de kandidaten die in het bezit zijn van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2, hetzij het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1.

Bijkomende info

De cursusmodule wordt afgesloten met een mondeling examen gericht op het testen van de parate kennis en het inzicht in de leerstof.

Programma

 • Algemene en specifieke risico's betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake.
 • Coördinatietechnieken ontwerp en verwezenlijking.
 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke aansprakelijke verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen.
 • De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
  • De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten.
  • De reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten.
  • De reglementeringen betreffende de wegsignalisatie.
  • De reglementeringen in verband met het leefmilieu.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 08/03/2022 18:30 21:30
dinsdag 15/03/2022 18:30 21:30
dinsdag 22/03/2022 18:30 21:30
dinsdag 29/03/2022 18:30 21:30
dinsdag 19/04/2022 18:30 21:30
dinsdag 26/04/2022 18:30 21:30
dinsdag 03/05/2022 18:30 21:30
dinsdag 10/05/2022 18:30 21:30
dinsdag 17/05/2022 18:30 21:30
dinsdag 24/05/2022 18:30 21:30
dinsdag 14/06/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
 • Ignaas Crombez, externe consultant, preventieadviseur, milieucoördinator, veiligheidscoördinator.
 • Luk Verdegem, externe consultant, preventieadviseur, milieucoördinator, veiligheidscoördinator..

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.