Veilig werken in putten of sleuven


Een interessante ervaringsuitwisseling
Opleiding Veiligheid 200171

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat mee te werken aan een elementaire risicoanalyse
 • kent u het verschil tussen gevaar en risico
 • heeft u inzicht in de voornaamste risico’s en kunt u ze beoordelen
 • kunt u preventieve maatregelen voorstellen
 • kunt u actief met kennis van zaken meewerken aan een veiliger werkomgeving

Omschrijving

Bij werkzaamheden in en rond putten en sleuven zijn de werknemers blootgesteld aan een aantal gevaarlijke situaties waardoor de risico’s van die aard zijn dat de arbeidsongevallen meestal vrij ernstig zijn. De kans op ernstige of blijvende letsels als gevolg van vallen, bedelving, verstikking, … is reëel.

Kennis over en inzicht in de verschillende risico’s zijn dus onontbeerlijk en vormt de basis voor het nemen van preventieve maatregelen om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Het uitvoeren van die risicoanalyses is trouwens een wettelijke verplichting. De leidinggevende heeft hierin een belangrijke rol te vervullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de leidinggevenden van technische diensten van gemeenten en steden.

Voorkennis

 • Inzicht en kennis van de activiteiten en werken zijn een voldoende basis.
 • Specifieke kennis omtrent veiligheid is niet vereist.

Methodologie

Deze ééndaagse opleiding zal u informeren over de verschillende gevaren en wat u kunt of moet doen om preventief het risico te beperken.

De opleiding is minimaal theoretisch. De praktijkervaring van de docent vormt de rode draad.

Met deze training willen we de leidinggevenden kennis en vaardigheden bijbrengen zodat zij actief kunnen meewerken aan het voorkomen van arbeidsongevallen.

Het is de bedoeling dat u na de training in staat bent om gevaren en risico’s te detecteren. Aansluitend kunt u heel concrete verbeteringen formuleren voor uw eigen organisatie.

Gezien het interactief karakter van deze training worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Breng uw inspiratie en ideeën mee naar de training!

Programma

 • Wetgevend kader
 • Vaak voorkomende arbeidsongevallen
 • Aandachtspunten bij het machinaal graven van putten en sleuven
 • Aandachtspunten bij het handmatig graven van putten en sleuven
 • Werken in putten en sleuven versus werken in besloten ruimten
 • Signalering van werkzaamheden
 • Specifieke risico’s:
  • Kwaliteit van de grond: samenstelling bodem, vervuiling van de bodem
  • Instortingsgevaar en inzakken van wanden, verschuiving van grond
  • Aanwezigheid van leidingen, kabels, rioleringen
  • Aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen
  • Aanwezigheid van water
  • Onveilig toegang tot de put of sleuf
  • Machines, voertuigen, plaats materialen en gereedschap, ophoping van grond te dicht bij de put of sleuf, …
  • Bij het werken langs de openbare weg
  • Trillingen en lawaai
  • Elektrocutie
  • ….
 • Toegevoegde waarde van een toolboxmeeting en Last Minute Risicoanalyse
 • Ergonomische aandachtspunten
 • Hygiëne
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 27/10/2022 09:30 12:30
donderdag 27/10/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.