Veilig werken in besloten ruimten


Een doordachte aanpak om ernstige ongevallen te voorkomen
Opleiding Veiligheid 190536

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in het wettelijk kader, de specifieke risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten, de organisatorische en technische maatregelen, de individuele en collectieve bescherming.

Omschrijving

Hebt u inzicht in de gevaren en risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten?

Bent u op de hoogte van organisatorische en technische mogelijkheden en van aangepaste werkmethoden om op een veiliger manier te werken in besloten ruimten?

Een ruimte met gevaar voor verstikking, vergiftiging, bedwelming, brand of explosie en met bovendien een beperkte toegankelijkheid noemen we een “besloten ruimte”. We stellen vast dat zeer veel werknemers, zonder het soms te beseffen, werkzaamheden uitvoeren in een besloten ruimte.

Bij het werken in een besloten ruimte worden de werknemers blootgesteld aan specifieke risico’s voor de veiligheid en de gezondheid met een grote kans op dodelijke ongevallen of ernstige verwondingen met blijvende invaliditeit. Hier bovenop mogen we stellen dat in geval van een ongeval de hulpverlening in een besloten ruimte meestal heel moeilijk verloopt.

Om verandering te brengen in deze onveilige werksituatie is het noodzakelijk om voldoende aandacht te besteden aan de specifieke risico’s en de werknemers voldoende te informeren over de gevaren.

Binnen een goede organisatie met een geïntegreerd veiligheidsbeleid zullen aangepaste werkmethoden aan de basis liggen van een preventieve ingesteldheid die ervoor zorgt dat de risico’s zoveel als mogelijk pro-actief weggenomen (risico’s elimineren) of beperkt worden (risico’s reduceren).

Indien deze maatregelen niet doeltreffend genoeg zijn zal men beroep moeten doen op collectieve bescherming. Indien ook deze middelen ontoereikend zijn moet er worden overgegaan tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (reactief handelen).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot de werfleiders, engineering, werkvoorbereiders, meestergasten, preventieadviseurs en medewerkers van bedrijven of organisaties die geconfronteerd worden met werken in besloten ruimten.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar en medisch geschikt.

Methodologie

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden enkele casussen besproken. U leert de verschillende risico’s herkennen waarbij we onderzoeken op welke plaatsen het ontstaat en welke maatregelen genomen moeten worden. Dankzij de praktijkgerichte aanpak moet u in staat zijn om de manier van werken in een besloten ruimte te beoordelen en daar waar nodig verbeteringen aan te brengen. De aangebrachte kennis is direct bruikbaar en kan bijdragen tot het voorkomen van ernstige arbeidsongevallen.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Programma

Theorie op basis van praktijkervaring

 • Wetgevend kader
 • Betrokken personen
 • Specifieke risico’s eigen aan werkzaamheden in besloten ruimten (vallen, knelling, elektrocutie, chemische agentia, fysische agentia, brand, verstikking, bevriezen, explosie, werking installaties, …)
 • Werken in besloten ruimten, hoe aanpakken: organisatorische en technische maatregelen
 • Individuele en collectieve bescherming
 • Toezicht
 • Redding en evacuatie
 • Bespreking van enkele cases
 • Oefening in klas

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/10/2022 08:30 12:30
donderdag 20/10/2022 13:00 15:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.