Veilig omgaan met alternatieve energie


Een klare kijk op alternatieve energie en hoe we als organisatie hier veilig kunnen mee omgaan.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Hebt u inzicht in de verschillende vormen van alternatieve energie telkens met hun specifieke eigenschappen en gevaren.
 • Kunt u op de plaats van de interventie een last minute risicoanalyse uitvoeren om veilig te kunnen optreden.
 • Hebt u inzicht in de hulpmiddelen en beschermingsmiddelen.
 • Weet u hoe u zich op de komst van andere diensten het best kunt voorbereiden.

Omschrijving

Hoeft het nog gezegd dat we volop in een energietransitie zitten. Het einde hiervan is nog lang niet in zicht, in tegendeel. Het gebruik van alternatieve energie in bedrijven onder alle mogelijke vormen zal nog verder blijven toenemen. Intern door o.a. het gebruik van zonnepanelen, windmolens, energieopslag met batterijen en dergelijke meer. Maar ook door externen die het bedrijf betreden met voertuigen op alternatieve energie.

Dit brengt nieuwe gevaren binnen de organisatie waaraan medewerkers en hulpverleners blootgesteld worden.

Om hier op een veilige manier te kunnen mee omgaan moeten we ons bewust zijn en op de hoogte zijn van die specifieke eigenschappen en gevaren.

Indien er ondanks de genomen preventiemaatregelen toch incidenten gebeuren dienen we er lessen uit te trekken om beter voorbereid te zijn naar de toekomst toe.

 • Hoe gaan we als bedrijf daar mee om, hoe kunnen we ons beter voorbereiden op deze 'nieuwe' risico’s.
 • Wat zijn de beperkingen en grenzen voor de  bedrijfsbrandweer en de hulpverleners?
 • Hoe voert u een last minute risicoanalyse uit?
 • Welke blusmiddelen zijn er?
 • Welke hulpmiddelen en beschermingsmiddelen zijn er?
 • Hoe kunt u zich op de komst van andere diensten het best voorbereiden?

Deze opleiding geeft een klare kijk hoe er met alternatieve energie als organisatie dient omgegaan te worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt personen die instaan voor de veiligheid en het bestrijden van incidenten in een organisatie.

 • Preventieadviseurs.
 • Bedrijfshulpverleners, EHBO-ers
 • Bedrijfsbrandweer, eerste interventieploeg
 • Leidinggevenden

Methodologie

De docent zal ons meenemen in de boeiende wereld van de alternatieve energie.

Hij heeft de voorbije jaren met verschillende constructeurs op vlak van veiligheid samengewerkt. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar verschillende incidenten met alternatieve energie. Dit vormt de rode draad doorheen deze opleiding.

Verschillende realistische en concrete cases komen op interactieve wijze aan bod.

Het is de bedoeling dat we daaruit leren en dat u met deze ervaring direct aan de slag kunt in uw eigen organisatie.

Omwille van de interactie worden maximaal 12 personen toegelaten.

Programma

 • Verschillende soorten alternatieve energie en de toepassing:
  Hybride en elektrische voertuigen
  • Voertuigen op aardgas
  • Voertuigen op waterstof
  • Zonnepanelen en windmolens
  • Opslag van energie op grote schaal
  • Laden en laadpalen
 • Veiligheids- en gezondheidsaspecten betreffende de verschillende soorten alternatieve energie
 • Welke hulpmiddelen zijn er ter beschikking?
 • Welke beschermingsmiddelen zijn er noodzakelijk?
 • Enkele praktijkcases
 • Belangrijkste aandachtspunten en debriefing

Kurt Vollmacher is al 35 jaar gepassioneerd brandweerman en een internationale expert op dit vlak. Hij heeft met verschillende constructeurs zoals Tesla Verenigde Staten op het vlak van veiligheid samengewerkt.

Naast onderzoek van diverse incidenten met alternatieve energie is hij architect en gewezen projectleider van 4 internationale normen ten behoeve van cruciale informatieverstrekking voor hulpverleners.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.