Studiedag preventieadviseurs: Surfen op successen

Opleiding Veiligheid 140185

Omschrijving

SURFEN OP SUCCESSEN

Kortrijk, donderdag 13 september 2018 Studiedag voor en door preventieadviseurs

In elke sector wordt de preventieadviseur vaak aangesproken en om advies gevraagd. Hij of zij wordt ook steeds meer coach en manager. Iedere preventieadviseur heeft zijn specifieke ervaringen en oplossingen.

We zijn er van overtuigd dat we nog veel van elkaar kunnen leren. Een proactief preventiebeleid binnen een organisatieis is voor de preventieadviseur een dagelijkse opdracht en een permanente uitdaging.

Dit keer laten Prebes en SBM vanuit die overtuiging 6 preventieadviseurs aan het woord die een succesvol project gerealiseerd hebben waar ze terecht trots op zijn. Na de verschillende presentaties kiezen we met alle aanwezigen samen het project dat ons het meest bekoort.

Prebes West-Vlaanderen en SBM-Syntra West organiseren hun 5de studienamiddag voor en door preventieadviseurs.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Studiedag voor en door preventieadviseurs!

Programma

13u00 Ontvangst met koffie

13u20 Inleiding

Bart D'hondt, voorzitter Prebes West-Vlaanderen.

13u30 Welzijn op het werk in de land- en tuinbouwsector

Joris Vandecasteele, zaakvoerder A.M.L. (Roeselare)

Kleine land- en tuinbouwbedrijven worden geconfronteerd met heel wat administratieve verplichtingen i.v.m. arbeidsveiligheid. Daarnaast is ook machineveiligheid een zware dobber, omdat men meestal zelf gaat sleutelen en de richtlijnen van de overheid hieromtrent allerminst duidelijk zijn. Seizoensgebonden teelten vergen een specifieke aanpak, terwijl de taalbarrières bij de werknemers allerminst bijdragen tot een goed welzijnsbeleid. Deze uiteenzetting zal duidelijk maken hoe men soms op eenvoudige wijze een positief resultaat kan behalen voor deze 3 situaties.

13u50 Online risicoanaalyse een bakermat voor Logi-Technic

Lies Dumarey, compliance manager bij The House of HR (Roeselare)

Onderhoudstechniekers worden veelal geconfronteerd met onvoorziene situaties en komen soms terecht in een onbekende omgeving. Ze moeten optreden bij niet-dagelijkse activiteiten waarbij het inschatten van risico's cruciaal is. Hoe moeten we deze personen bewust laten omgaan met "veiligheid op de werkvloer"?

Lies heeeft een App voor smartphone ontwikkeld en zal deze methodiek toelichten.

14u10 Van "veiligheidschef" over "preventieadviseur" naar "veiligheidscoach in preventie"

Stéphane Santy, veiligheidsverantwoordelijke bij European Safety Institute (Ieper)

Het is een ware uitdaging om steeds en opnieuw "alle neuzen" in de juiste richting te krijgen met als uniek doel NUL arbeidsongevallen. Ook de vraag: "Ben ik als preventieadviseur voldoende goed bezig?" heeft verschillende mogelijke antwoorden. Hoe je echter voor een specifieke situatie tot hét best passende antwoord komt is een kwestie van positief coachen en alle medewerkers en bedrijfsleiding aan te zetten tot een denkproces in functie van pragmatische oplossingen in plaats van achter problemen aan te lopen. Ben je dan ook als preventieadviseur "Veiligheidscoach in preventie"?

14u30 Pauze

15u00 Betrekken van directe leidinggevenden in het preventiebeleid

Valérie Leinen, preventieadviseur TVH (Waregem)

De directe leidinggevenden zijn een belangrijke schakel in het preventiebeleid. Hen mee krijgen, hen risico's doen melden en acties laten ondernemen is belangrijk. Dit is niet vanzelfsprekend want ook zij hebben tonnen werk. Om hen te stimuleren om dit te doen, moeten de leidinggevenden inzien dat zij voordeel halen door te melden. In een werkgroep met enkele directe leidinggevenden en managers werd een systeem uitgewerkt om het melden van risico's en het uitwerken van acties te belonen. Dit stimuleert hen om meer en beter aan veiligheid te werken.

15u20 Eenvoudige bepaling van uitwendigee invloedsfactoren op elektrische installaties

Jo Carron, hoofd technische dienst, Vzw Sint-Lievenspoort (Gent)

Artikel 19 AREI: de keuze en het gebruik van elektrisch materieel dient te gebeuren in functie van de aanwezige uitwendige invloedsfactoren. De bepaling van deze factoren is afhankelijk van de uitbating en het gebruik van de installaties, de gebouwen, de lokalen, ... . Het is dus noodzakelijk een zo volledig mogelijke inventaris op te maken. Via deze presentatie leert men verschillende uitwendige invloedsfactoren te koppelen aan de inventarisatie van eender welk lokaal van een groot gebouw.

15u40 Brandstraat Jan Yperman Ziekenhuis

Lore Dewulf, urgentieverpleegkundige & teamlid D2 noodplanning Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper)

Om onze medewerkers zelfzekerder te maken in een noodsituatie, werd binnen het Jan Yperman Ziekenhuis een brandstraat ingericht. Dit is een oefenstraat waar meer dan 900 medewerkers een theoretische en praktische opleiding gevolgd hebben. Door zelf te oefenen hoe u een brandblusapparaat gebruikt of hoe u een patiënt uit een brandende ruimte haalt, blijft de opgedane kennis veel beter hangen. Om de medewerkers bekend te maken met alle handelingen en veiligheidsprocedures, werd ook een online leerplatform uitgewerkt.

16u00 Vraagstelling aan panel met de 6 sprekers

16u20 Huldiging van de winnaar

16u30 Slot

Moderator doorheen het programma is Bart D'hondt, voorzitter Prebes West-Vlaanderen.