Risicomangement: hiërarchie van beheersmaatregelen


60 minuten webinar: effectiviteit en voorbeelden
Webinar Veiligheid 200567

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar zult u:

  • Bewust zijn waarom beheersmaatregelen verschillen in effectiviteit.
  • De definitie van iedere beheersmaatregel kennen en begrijpen.
  • Kennis hebben van voorbeelden om de  preventiehiërarchie toe te passen in uw dagelijkse werkomgeving.

Omschrijving

Veiligheid is niet de afwezigheid van incidenten, maar wel de aanwezigheid van beheersmaatregelen.

Het verminderen van de blootstelling aan gevaren is het speerpunt in de strategie om de kans op ernstige ongevallen/incidenten te reduceren. De kans op verlies/schade is gebaseerd op de effectiviteit van de beheersmaatregelen die zijn geïmplementeerd om blootstelling te voorkomen.

Hiërarchie van gevarenbeheersing is een systeem dat in de industrie wordt gebruikt om blootstelling aan gevaren te minimaliseren of te elimineren. Het is een algemeen geaccepteerd systeem dat wordt gepromoot door tal van veiligheidsorganisaties.

Tijdens dit webinar gaan we in op iedere beheersmaatregel en bespreken we de effectiviteit ervan. We passen dit toe tijdens een aantal concrete praktijkvoorbeelden zoals werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, gebruik van rollend materieel, manipulatie van gevaarlijke producten, heet werkzaamheden en hef- en hijswerkzaamheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit webinar denken we aan preventieadviseurs en leidinggevenden die betrokken worden bij risicoanalyse, de organisatie van werkzaamheden en het vastleggen van beheersmaatregelen.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens het Webinar worden gebruikt, kunt u downloaden.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.