Preventieadviseur niveau 3 ism Prebes

Opleiding Veiligheid 040561

Introductie

Een dynamisch welzijns- en veiligheidsbeleid is van onschatbare waarde in uw organisatie of instelling.

Omschrijving

Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in een organisatie of instelling. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen uit de non profit of de social profit sector die het attest van preventieadviseur niveau 3 wensen te behalen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met vroegere studies.

prebes-3-1_2004-561.jpg

Programma

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico's, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes de vereniging van preventieadviseurs.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes de vereniging van preventieadviseurs.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 12/11/2019 13:30 17:00
dinsdag 12/11/2019 18:00 21:00
dinsdag 19/11/2019 14:00 17:00
dinsdag 19/11/2019 18:00 21:00
dinsdag 26/11/2019 14:00 17:00
dinsdag 26/11/2019 18:00 21:00
dinsdag 03/12/2019 14:00 17:00
dinsdag 03/12/2019 18:00 21:00
dinsdag 10/12/2019 14:00 17:00
dinsdag 10/12/2019 18:00 21:00
dinsdag 17/12/2019 14:00 17:00
dinsdag 17/12/2019 18:00 21:00
dinsdag 07/01/2020 14:00 17:00
dinsdag 07/01/2020 18:00 21:00
dinsdag 18/02/2020 08:30 11:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes de vereniging van preventieadviseurs.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 16/09/2019 08:30 12:00
maandag 16/09/2019 13:00 16:00
maandag 23/09/2019 09:00 12:00
maandag 23/09/2019 13:00 16:00
maandag 30/09/2019 09:00 12:00
maandag 30/09/2019 13:00 16:00
maandag 07/10/2019 09:00 12:00
maandag 07/10/2019 13:00 16:00
maandag 14/10/2019 09:00 12:00
maandag 14/10/2019 13:00 16:00
maandag 21/10/2019 09:00 12:00
maandag 21/10/2019 13:00 16:00
maandag 04/11/2019 09:00 12:00
maandag 04/11/2019 13:00 16:00
dinsdag 14/01/2020 08:00 11:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes de vereniging van preventieadviseurs.